• 1 Title text 1
  Content text...
 • 2 Title text 2
  Content text...Content text...Content text...Content text...Content text
 • 3 Title text 2
  Content text...
 • 4 Title text 2
  Content text...
Orașul Ialoveni
Administrația Publică Locală
Avize, știri, evenimente
Galeria foto
Contacte
• Orașul Ialoveni
• Administraţia publică locală
• Consiliul orășenesc
• Informații utile


Avize, știri, evenimente

Bradul de Craciun

03.01.2015Autor: Administrator
BRADUL DE SĂRBĂTOREA A FOST INAUGURAT

În seara zilei de 24 decembrie, în Piaţa Unirii din centrul oraşului Ialoveni, a fost inaugurat bradul sărbătorilor de iarnă. La activitate au participat locuitorii oraşului, cei mai activi fiind copiii. Ei l-au invitat la sărbătaore şi pe Moş Crăciun, care a sosit împreună cu două Crăciuniţe. Moşul a ascultat prezentările copiilor, bucurînd-ui cu cadouri. Dl.Veaceslav Cernat, viceprimar al or.Ialoveni, a felicitat ialovenenii cu frumoasele sărbători de iarnă, doridu-le ca anul care vine să aducă în fiecare familie, în localitate şi în întreaga ţară numai bine, sănătate, pace şi realizări frumoase. După numerotarea inversă de la 10 la 1, bradul şi-a aprins luminiţele, iar cerul a fost luminat de un foc de artificii. A urmat un concert prezentat de anasmblul etno-folcloric „Ialoveneanca”, ansamblul „Porumbiţa”, elevii şcolii de Arte, ş.a.

Bradul de Craciun
Bradul de Craciun
Bradul de Craciun
Bradul de Craciun
Bradul de Craciun
Bradul de Craciun
Bradul de Craciun
Bradul de Craciun
Bradul de Craciun

Bradul din Piaţa Unirii, pregătit de sărbători de către muncitorii serviciului de salubrizare şi amenajare a Primăriei Ialoveni, va bucura locuitorii oraşului pînă la finele sărbătorilor de iarnă pe stil vechi.

28.12.2014Autor: Administrator
INFORMATIE

La şedinţa Consiliului orăşenesc din 12 decembrie curent, condusă de consilierul Igor Cernat, au fost adoptate decizii pe care le găsiţi pe pagina web a Primăriei Ialoveni www.ialoveni.md , decizii adoptate.

Consilierii au examinatşi au adoptat decizii privind: mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pentru 9 luni ale anului 2014; rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare; aprobarea taxelor locale pentru anul 2015; stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2015; aprobarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2015; aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în prima lectură; Cu privire la privatizarea loturilor pomicole;ş.a.

Decizia privind adoptat bugetul oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua n-a fost adoptată, deoarece Fracţiunea PL şi PLDM şi-au exprimat dezacordul faţă de aprobarea bugetului or. Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua.

23.12.2014Autor: Administrator
A d r e s a r e

Prin prezenta, Colectivul Primăriei orașului Ialoveni face apel către toate Instituțiile Publice ale Administrației Publice Locale și organizațiile din oraș, agenților economici de pe teritoriul raionului și oamenilor de bună credință din or.Ialoveni pentru a-i acorda un ajutor financiar dlui Vasile Covas, secretarul Consiliului orășenesc Ialoveni.

Astfel în urma unei îndelungate suferințe cauzate de diabet și la îndrumarea medicilor Spitalului Clinic Republican, dl Vasile Covaș a efectuat un tratament în Statele Unite ale Americii, unde a suportat trei intervenții chirurgicale.În urma acestor intervenții i-a fost amputat piciorul stîng. Din păcate, datorită complexității acestor intervenții, costul lor a fost acoperit doar parțial de bolnav și asigurarea medicală din SUA.

Diferența pe care trebuie să o achite dl Vasile Covaș constituie suma de 130.000$, sumă imposibil de adunat pentru un funcționar public care mai are 7 luni pînă la pensionare.

Astfel că ne adresăm cu rugămintea să ne ajutați să-l ajutăm pe colegul nostru, doar împreună vom putea și vom reuși să-l ajutăm.

În acest scop au fost deschise conturi bancare în lei:
Vasile Covaș
Cod personal 0980912446153
Cont 22591553419
BC Moldova Agroindbank SA
Filiala Ialoveni
Codul Băncii AGRNMD2X797

Telefoane de contact:
Tel: 0(268) 22484
Fax: 0(268) 22484

Vă mulțumim respectuos

27.10.2014Autor: Administrator
D I S P O Z I Ţ I E Nr. 198
din 04 decembrie 2014

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1, 3, 5, 6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

DISPUN:
I. Se convoacă repetat şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru data de 12 decembrie 2014, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pe 9 luni ale anului 2014.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
2. Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist.
3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
4. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar pentru anul 2015.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.
5. Cu privire la aprobarea taxelor pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
6. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în prima lectură.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
7. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua.
Raportor: Elena Palii, specialist.
8. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
Raportor: Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc.
9. Cu privire la schimbarea destinației construcției.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
10. Cu privire la aprobarea normelor de consum de benzină.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
11. Cu privire la schimbarea terenurilor.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
12. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice de vînzare a bunurilor imobile din 03 noiembrie 2014.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
13. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
14. Cu privire la anularea deciziei.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
15. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărășirea Pomicolă ”Constructorul 101”, din or.Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
16. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărășirea Pomicolă ”Mirositor”, din or.Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
17. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărășirea Pomicolă ”Lainer”, din or.Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
18. Cu privire la scutirea de impozitul funciar.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.
19. Cu privire la scutirea de impozitul funciar.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.
20. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orășenesc pentru trimestrul I al anului 2015.
21. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr.02-20 din 29 iulie 2011.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
22. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei.

II. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare.
III. Dl Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc Ialoveni, va asigura înştiinţarea consilierilor despre ordinea de zi, data, ora şi localul desfăşurării şedinţei.

Viceprimar                     Veaceslav Cernat

26.10.2014Autor: Administrator
A N U N Ț

Prin prezenta, primăria orașului Ialoveni informează agenții economici de pe teritoriul orașului despre necesitatea prezentării actelor pentru eliberarea autorizației de funcționare și/sau de prestări servicii pentru anul 2015 începînd cu data de 15 - 30 decembrie 2014.

Actele necesare pentru eliberarea autorizației sunt:
1. Copia certificatul de înregistrare al firmei/extras;
2. Copia autorizaţiei sanitare şi/sau sanitar-veterinară de funcţionare (după caz);
3. Avizul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (unitățile de alimentație publică);
4. Copia ce confirmă dreptul de proprietate ori a contractului de locaţiune, arendă, comodat, copia dosarului tehnic. adeverință de lipsă datorii către ÎM”Piața Agroindustrială Ialoveni (după caz);
5. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau certificatul de confirmare a apartenenței imobilului (după caz).
6. Copia contractului cu ÎM ”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni” adeverință de lipsă datorii;
7. Copia certificatului de conferire a categoriei (pentru întreprinderile de alimentaţie publică);
8. Copia licenţei (după caz).
9. Copia dispoziției de plată pe anul precedent 2014, pentru agenții economici care au deținut autorizație anterior în anul 2014 (după caz).
10. Agentii economici care doresc sa activeze în regim nonstop pe teritoriu or.Ialoveni urmează a depune suplimentar cerere către Consiliu orășenesc Ialoveni.

Pentru autentificarea documentelor depuse se prezintă originalul lor.

Pentru informații suplimentare 0(268) 24998.

30.11.2014Autor: Administrator
Încă un pas în modernizarea oraşului Ialoveni.

Deşeurile menagere din sectorul locativ vor fi evacuate mai operativ şi mai calitativ datorită unei autospeciale pentru colectarea deşeurilor menagere cu capacitatea de 16 metri cubi. Acesată maşină performantă a fost procurată graţiei unui grant de la Eondul Ecologic Naţional, care a alocat 2 mln 110 mii lei, Consiliului raional Ialoveni, care a alocat 200 mii lei şi 631 mii lei au fost alocaţi din bugetul local. Deasemenea au fost procurate 100 containere mari cu capacitatea de 1,1, m.c. şi 1000 containere mici cu capacitatea de 0,24 m.c. Maşina ridică automat containerele amplasate pe platforma de acumulare şi le descarcă în caroseria sa.

Modernizarea oraşului Ialoveni
Modernizarea oraşului Ialoveni
Modernizarea oraşului Ialoveni
Modernizarea oraşului Ialoveni
Modernizarea oraşului Ialoveni
Modernizarea oraşului Ialoveni

Regretabil este faptul, că unii cetăţeni aruncă deşeurile pe jos, deşi containerele sunt goale şi muncitorii de la salubrizare sunt nevoiţi să le adune manual (în foto – str.Alexandru cel Bun 2). Cît de curat va fi în preajma blocurilor depinde de atitudinea locatarilor.

Următoarea etapă în colectarea deşeurilor este acumularea lor selectivă, dar pentru aceasta sunt necesare mai multe containere şi informarea cetăţenilor.

30.11.2014Autor: Administrator
INFORMAŢIE

Şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni n-a avut loc, examinarea chestiunelor importante pentru localitate se amînă.

Pentru data de 20 noiembrie curent, la ora 16.00, a fost planificată şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni, ordinea de a căreia includea chestiuni foarte importante pentru oraş şi locuitorii lui, anume: examinarea bugetul oraşului pe anul 2015, aprobarea taxelor locale, stabilirea cotelor pentru impozitul funciar şi pe bunurile imobile, alocarea mijloacelor financiare pentru lucrările de reparaţie a drumurilor, pentru petriş, pentru renovarea iluminării stradale, pentru ascensoarele din blocul locativ din str.Alexandru cel Bun 5/1 ş.a. chestiuni importante.

În prealabil consilierii au participat la şedinţele comisiilor de specialitatea şi au examinat toate materialele prezentate, dînd aviz pozitiv la majoritatea dintre ele. Trebuia doar cîteva ore de şedinţă ca să fie adoptate deciziile respective.

Dar n-a fost să fie, deoarece la şedinţă s-au prezentat doar 10 din 23 de consilieri, anume: 6 din partea PCRM, 2 din partea PDM şi 2 consilieri independenţi, şedinţa fiind nedeliberativă.

Consilierii din partidele PDLM şi PL au informat că nu vor fi prezenţi la şedinţa Consiliului, deoarece sunt implicaţi în campania electorală.

Cînd va fi următoarea şedinţă deocomdată nu se cunoaşte, astfel examinarea chestiunelor importante se amînă.

20 noiembrie 2014.

21.11.2014Autor: Administrator
D I S P O Z I Ţ I E Nr. 183
din 12 noiembrie 2014

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1, 3, 5, 6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

DISPUN:

I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru data de 20 noiembrie 2014, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pe 9 luni ale anului 2014.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

2. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist.

3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

4.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar pentru anul 2015.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

5. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în prima lectură.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

6. Cu privire la aprobarea taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

7. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua.
Raportor: Elena Palii, specialist.

8. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
Raportor: Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc.

9. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

10. Cu privire la aprobarea normelor de consum de benzină.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

11. Cu privire la schimbarea terenurilor.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

12. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare a bunurilor imobile din 03 noiembrie 2014.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

13. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

14. Cu privire la anularea deciziei.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

15. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Constructorul 101”, din or. Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

16. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Mirositor”, din or. Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

17. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Lainer”, din or. Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

18. Cu privire la scutirea de impozitul funciar.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

19. Cu privire la scutirea de la plata impozitului.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

20. Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

21. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei.

II. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare.

III. Dl Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc Ialoveni, va asigura înştiinţarea consilierilor despre ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

Primar               Gheorghe Caracuian

12.11.2014Autor: Administrator
Servicii mai bune în Ialoveni cu suportul USAID

Anul 2014 a fost declarat la Ialoveni anul ecologiei şi protecţiei mediului, acţiunea avînd ca scop îmbunătăţirea stării sanitare a localităţii, amenajărea spaţiilor verzi şi surselor de apă potabilă, îmbunătăţirea serviciilor publice.

USAID
USAID
USAID

La aceasta vor contribui şi cele 1500 containere pentru deşeuri menagere donate localităţii de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi destinate sectorului particular. În ziua de 11 noiembrie a avut loc ceremonia de transmitere a containerilor oraşului Ialoveni de către dl Scott Johnson, directorul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Publice locale (LGSP) Domnia sa a menţionat că Ialoveni, ca şi alte oraşe din Moldova, se confruntă cu provocări legate de gestionarea deşeurilor şi containerele donate vor contribui la îmbunătăţirea calităţii deservirii în comunitate prin sporirea acesului cetăţenilor la serviciile de salubrizare.

USAID
USAID
USAID

Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, în numele cetăţenilor a mulţumit poporului american pentru această contribuţie considerabilă şi necesară localităţii, menţionînd că aceste 1500 de containere şi cele circa 1000 de containere alocate localităţii de către Fondul Ecologic Naţional vor asigura în proporţie de 80% sectorul particular. Containerele sunt donate ialovenenilor gratis după ce ei încheie contracte cu ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”. La eveniment au participat dl.Alexandru Pelivan, vicedirector al Proiectului LGSP, Lilian Popescu, preşedintele raionului, locuitorii oraşului.

12.11.2014Autor: Administrator
IALOVENI LA 578-a ANIVERSARE

Primăria oraşului Ialoveni
VĂ INVITĂ
pe data de 27 octombrie 2014, în Piaţa Unirii,
la sărbătoarea Hramului oraşului Ialoveni

07.00-12.00 – Serviciul divin la Biserica “Sfânta Cuvioasa Parascheva”.

12.00-15.00 – Program artistic prezentat de colectivele grădiniţelor de copii “Andrieş”,“Lăstărel”, “Licurici”.

15.00-18.00 – Evoluează ansamblul de dans “Enigma”, orchestra “Porumbiţa”, ansamblul etnofolcloric “Ialoveneanca”, fanfara oraşului Ialoveni, Studioul de dans „ArtFactory”.

18.00 – 24.00 – Hora de sărbătoare, cu participarea artiştilor: Olga Ciolacu, Doiniţa Gherman, Diana Onofrei, Igor Cuciuc, CorinaŢepeş , Costi Burlacu, Ionel Istrati, Formaţia „ Catharsis”

22.00 – FOC DE ARTIFICII

VĂ AŞTEAPTĂ: „Trenuţul vesel”, plimbări cu faetonul, jocuri distractive, loterie, diverse gustări din bucătăria moldovenească şi un păhărel de tulburel.

image image
20.10.2014Autor: Administrator
A V I Z

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2, 3, 5, 6) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, dl Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, a emis dispoziţia nr. 151 din 18 septembrie 2014, privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului orăşenesc, pentru data de 29 septembrie 2014. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni, cu începere de la orele 16:00.

În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:

1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ialoveni şi alocare mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist pentru planificare.

2. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

3. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei.
Raportor: Sergiu Stog, arhitect-şef.

4. Cu privire la aprobarea plăţii părinteşti la Şcoala de Arte.
Raportor: Gheorghe Caracuian, primar.

5. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru anul de învăţămînt 2014 - 2015.
Raportor: Elena Palii, specialist pentru planificare.

6. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al anului 2014.
Raportor: Valentin Bogos, secretar interimar.

7. Cu privire la transmiterea în proprietate.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

8. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor la licitaţie.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

9. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

Autor: Administrator
ZIUA INDEPENDENTEI LA IALOVENI
Ziua independentei la Ialoveni
Ziua independentei la Ialoveni
Ziua independentei la Ialoveni
Ziua independentei la Ialoveni
27.08.2014Autor: Administrator
Programul activităților dedicate Sărbătorilor Naționale

Consiliul raional în colaborare cu Primăria or. Ialoveni şi Secţia Cultură, va organiza, cu prilejul Sărbătorilor Naţionale, Ziua Indpendenţei (27 august) şi Limba Noastră (31 august) un şir de acţiuni / manifestări culturale, programul cărora este descris mai jos:

27 august, „Ziua Independenței"

9:00 – Miting închinat Zilei Independenței (or. Ialoveni, în fața Monumentului Eroilor)
9:30 – Program artistic în scuarul Casei Raionale de Cultură
10:30 – Concurs raional la dans sportiv „Cupa Independenței", în incinta Casei Raionale de Cultură

28 august

15:00 – Sărbătoarea meșterilor populari „La poalele Țiglei", satul Văsieni, ograda Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu"

29 august

18:00 – Conferința științifică închinată celor 300 de ani de la martirizarea Sfinților Brâncoveni, Casa de Cultură Costești 31 august, Sărbătoarea Națională „Limba noastră cea română”

10:30 – Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția IV – a, dedicat poetului Dumitru Matcovschi și anului integrării în Uniunea Europeană, incinta Casei Raionale de Cultură În program: expoziții de carte, expoziție de pictură, expoziție de artizanat, de carte, program artistic.

25.08.2014Autor: Administrator
BIROUL COMUN DE INFORMAŢII ŞI SERVICII IALOVENI

În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 661 din 30 august 2013 "Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii şi în scopul eficientizării mecanismului de prestare a serviciilor publice, către populaţie, creşterii accesului populaţiei la informaţii, prin dispoziţia preşedintelui raionului, numărul 55-g din 19 martie 2014, a fost constituit Grupul de lucru responsabil de planificarea, organizarea şi evaluarea activităţilor Biroului Comun de Informaţii şi Servicii Ialoveni.

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 02/11 din 5 iunie 2014, Biroul va funcţiona la nivel de Consiliu raional, prin reunirea într-un singur loc a reprezentanţilor prestatori de Servicii Publice (Consiliul raional Ialoveni, etaj.II, Sala de Protocol), în fiecare zi de joi, în intervalul orelor 9.00-12.00 .

Vă recomandăm, tuturor celor interesaţi, să consultaţi problema DVS cu specialiştii/membrii Grupului de Lucru, din cadrul Biroului, apelînd, de luni pînă vineri, ora 9-16.00, numerele de telefon, de mai jos.

Ulterior, după consultaţiile telefonice, în fiecare zi de joi, în incinta Consiliului raional (etaj.II, Sala de Protocol / Sala Mare), în intervalul orelor 9.00-12.00, sunteţi aşteptaţi la audienţă .

De asemenea, în activitatea Biroului, vor fi efectuate şi deplasări în teritoriul localităţilor raionului, pentru soluţionarea solicitărilor / problemelor existente, atît de la cetăţeni cît şi celor de ordin organizatorico-juridice, soluţionarea cărora va facilita prestarea unor servicii publice mai calitative către cetăţeni .

30.06.2014Autor: Administrator
A V I Z

Prin dispoziţia nr.86 din 26 iunie 2014, a dlui Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, în temeiul art. 16 alin. (2.3.5.6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, pentru data de 04 iulie 2014, ora 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

 • I. 1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
  Raportor: Elena Palii, specialist.
 • 2. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare şi îmbunătăţire a activităţii ÎMGLCIaloveni.
  Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
 • 3. Cu privire la transmiterea în proprietate.
  Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
 • 4. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
  Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
 • 5. Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar.
  Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
 • 6. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
30.06.2014Autor: Administrator
Spre atentia locuitorilor orasului Ialoveni!

Vă propunem spre informare Programului Local de Eficienţă Energetică pentru consumatorii primăriei Ialoveni, document ce fost elaborat cu suportul proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) în parteneriat cu Encon Services International LLC. Link Program.

24.05.2014Autor: Administrator
Ialoveni, 9 mai 2014

PACE! Este cuvîntul care a dominat la mitingul consacrat celor 69 de ani de la sfîrşitului războiului al doilea mondial, desfăşurat la Complexul memorial din Ialoveni. Fără pace viaţa nu poate domina, triumfa şi bucura. La pace cheamă şi numele ialovenenilor, înscrise pe placa de granit, cei care nu s-au întors de la răboi în satul natal. Pacea este cea ce ne dorim astăzi pentru noi şi viitorul copiilor noştri.

Pace
Pace
Pace
Pace
01.05.2014Autor: Administrator
Ialoveni - mai aproape de Europa

La Ialoveni liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană a fost consemnată printr-un concert organizat de Consiliul raional şi Primăria Ialoveni în Piaţa Unirii din oraş. Au evoluat colectivele artistice “Milenium”, ”Enigma”, “Porumbiţa”, “Ialoveneanca”. A fost organizat şi un concurs de întrebări ce ţin de istoria formării şi activităţii Uniunii Europenii, premiile fiind un dprapel al Uniunii Europene.

Europa
Europa
Europa
Europa
01.05.2014Autor: Administrator
Pastele
Stimaţi ialoveneni!

Primăria şi Consiliul local al oraşului Ialoveni Vă felicită călduros cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti dorindu-vă ca aceste zile luminate să Vă aducă clipe de adîncă revelaţie şi linişte sufletească, de pace şi bucurie.

Fie ca Lumina blîndă a Învierii Domnului nostru Isus Hristos să pătrundă în fiecare casă, în fiecare familie, să aducă tuturor speranţa reînnoirii şi a dragostei pentru tot ce este frumos şi adevărat în viaţă, să vă deschidă sufletele spre iubire, credinţă şi iertare, să vă lumineze gîndurile şi să trezească dorinţa de a face bine.

Sarbatori senine si pace in suflet!

Cu mult respect,
Gheorghe Caracuian,
primarul oraşului Ialoveni

17.04.2014Autor: Administrator
STIRI PE SCURT

Pe harta oraşului a apărut încă o stradă.

Strada „IAŞI” este o stradă nouă din cartierul Modova al oraşului Ialoveni. Ea este amplasată de la strada Timişoara pînă la strada Alexandru Cristea, intersectîndu-se cu strada Moldova. Decizia privind denumirea străzii a fost adoptată la sedinţa Consilioului orăşenesc Ialoveni din 14 aprilie curent.

* * *

Se anunţă un concurs orăşenesc!

În contextul acţiunii Anul ecologiei şi protecţiei mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni”, Consiliul orăşenesc a adoptate decizia nr.02-16 din 04 aprilie 2014 „Cu privire la desfăşurarea Concursului orăşenesc anual „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”. Acest concurs se va desfăşura în baza unui Regulament care determină condiţiile de participare, modalitatea desfăşurării concursului, mărimea premiilor băneşti şi cheltuirea lor.

La concurs poate participa orice grup de locuitori reprezentat printr-un lider, agenţi economici, organizaţii, instituţii.

Condiţiile de participare sunt:

 • 1. Primăria or. Ialoveni va contribui la organizarea şi paşaportizarea surselor de apă potabilă.
 • 2. Pentru participare la etapa concursului pentru fîntînă/izvor vor fi prezentate:
  - copiile paşapoartelor.
  - fotografiile surselor de apă (pînă şi după amenajare) din faţă şi din părţile laterale, precum şi imaginea în perspectivă pentru a determina amenajarea zonei de protecţie.
 • 3. Pentru participare la concurs sursele de apă obligatoriu trebuie să fie dotate cu elemente constructive: acoperiş, gard, capac protector, suport pentru căldare, căile de acces. O atenţie deosebită va fi acordată prezenţei elementelor de cultură naţională şi surselor de apă nou construite.
 • 4. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului orăşenesc „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor” va determina străzile, curţile blocurilor locative, instituţiile de învăţămînt, sursele de apă potabilă învingătoare a concursului în termen pînă la data de 01 iulie anual.
 • 5. Determinarea învingătorilor se va efectua în modul următor:
  - fiecare indiciu va fi apreciat de la 0 la 10 puncte, în perioada 20-30 iunie anual;
  - participanţii la concurs vor fi plasaţi pe locuri conform punctajului maxim acumulat.
 • 6. Premiile băneşti decernate învingătorilor vor fi îndreptate la amenajarea şi întreţinerea străzilor, curţilor, instituţiilor ce vor fi declarate învingătoare. Premiile băneşti cîştigate de proprietarii fîntînilor vor fi decernate în numerar.

Premiile băneşti se stabilesc după cum urmează:

1. Pentru cea mai amenajată curte a blocurilor locative: Locul I – 5000 lei
Locul II – 3000 lei
Locul III – 2000 lei
2. Pentru cea mai amenajată stradă din cartierele oraşului: Locul I – 4000 lei
Locul II – 2000 lei
Locul III – 1000 lei
3. Pentru cea mai amenajată instituţie şcolară: Locul I – 5000 lei
Locul II – 4000 lei
Locul III – 3000 lei
4. Pentru cea mai amenajată grădiniţă: Locul I – 3000 lei
Locul II – 2000 lei
Locul III – 1000 lei
5. Pentru cea mai amenajată fîntînă/izvor: Locul I – 2000 lei
Locul II – 1000 lei
Locul III – 500 lei

Indicii de aplicare
a învingătorilor la Concursul orăşenesc „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”.

Nr. d/o Denumirea indicelui Puncte
1. Salubrizarea (stradă, curte, bloc, instituţie etc.).
2. Înverzirea teritoriului.
3. Amenajarea teritoriului.
4. Întreţinerea teritoriului.
5. Lichidarea gunoiştelor şi evacuarea lor.
6. Suprafaţa teritoriului amenajat, salubrizat, înverzit.
7. Starea scărilor din blocurile cu multe nivele, întreţinerea acestora.
8. Funcţionarea ascensoarelor.
9. Iluminarea scărilor.
10. Iluminarea teritoriului adiacent.
11. Starea trotuarelor, întreţinerea acestora.
12. Amenajarea locurilor publice şi locurilor de joacă.
13. Starea drumurilor comunitare, întreţinerea acestora.
14. Implimentarea acţiunilor prevăzute în Programele locale de securitate ecologică şi de valorificare a deşeurilor.
15. Contribuţia la implimentarea proiectelor de securitate ecologică.

Indicii de aplicare
la sursele de apă potabilă pentru aprecierea învingătorilor la Concursul orăşenesc „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”.

Nr. d/o Denumirea indicelui Puncte
1. Aspectul general al sursei de apă.
2. Amenajarea estetică şi a elementelor atribuite acestea.
3. Clorarea sursei de apă.
4. Respectarea şi amenajarea zonei de protecţie.

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA CONCURS!

* * *

Au fost stabilite locurile de parcare ale unităţilor de transport de tip taxi şi a unităţilor de transport mărfuri

La şedinţa din 04 aprilie curent consilierii locali au adoptat decizia nr.02-29 „Cu privire la stabilirea locurilor de parcare” care stipulează următoarele:

1. Se stabilesc locurile de parcare (staţionare) a unităţilor de transport de tip taxi ce activează în baza autorizaţiei de prestări servicii:
a) str. Alexandru cel Bun 55;
b) str. Alexandru cel Bun 33;
c) str. Alexandru cel Bun 5.

2. Se stabilesc locurile de parcare (staţionare) a unităţilor de transport mărfuri ce activează în baza autorizaţiei de prestări servicii:
a) str. Testemiţeanu 3;
b) str. Grigore Vieru 28;
c) str. Alexandru cel Bun 10

Staţionarea acestor unităţi de transport în alte locuri decît cele stabilite va duce la sancţionarea proprietarilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

* * *

Tarif pentru rezervarea locurilor de înmormîntare:

În decizia nr.01-06 din 14 februarie 2014 a Consiliului orăşenesc Ialoveni cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirului nou a fost stabilită, începînd cu data de 01 martie 2014, pentru locuitorii oraşului Ialoveni sau născuţi în oraşul Ialoveni următorul tarif unic pentru rezervarea (arenda) locurilor de înmormîntare:

- pentru un loc rezervat (pentru 2 membri de familie) – 5000 lei.

La şedinţa Consiliului orăşenesc din 14 februarie curent în decizia dată au fost operate modificări, adăugîndu-se următoarea precizare:

- pentru un loc rezervat în sectorul nr.5 şi sectorul nr.6 tariful este de 1000 lei;
- pentru un loc rezervat în sectorul nr.7 tariful este de 500 lei.

17.04.2014Autor: Administrator
A V I Z

În temeiul prevederilor art.16 alin.(2, 3, 5, 6) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, dl Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, a emis dispoziţia nr.31 din 25 martie 2014 privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului orăşenesc, pentru data de 04 aprilie 2014.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni, cu începere de la orele 15:00.

În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:

1. Cu privire la raportul anual privind activitatea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni”.
Raportor: Ion Cujbă, şeful ÎMGLCIaloveni.

2. Darea de seamă a dlui Mihai Răilean, specialist, despre activitatea în anul 2013.
Raportor: Mihai Răilean, specialist.

3. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist.

4. Darea de seamă a ÎM „Piaţa Agroindustrială Ialoveni” despre activitatea în anii 2012-2013.
Raportor: Sergiu Cernat, şeful ÎM „Piaţa Agroindustrială Ialoveni”.

5. Darea de seamă a Comisiei pentru ameliorarea deservirii populaţiei or. Ialoveni cu transport de călători.
Raportor: Sorin Tozlovanu, consilier orăşenesc, preşedintele comisiei.

6. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei de vînzare a bunurilor imobile din 17.03.2014.
Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

7. Cu privire la anularea procesului-verbal al licitaţiei din 08 iulie 2013.
Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

8. Cu privire la vînzarea terenului aferent.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

9. Cu privire la executarea deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 06 noiembrie 2013.
Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei.

10. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestru III al anului 2014.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

11. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

12. Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea şcolii muzicale.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

13. Cu privire la examinarea contestaţiei.
Raportor: Vladimir Cernat, consilier orăşenesc.

14.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual.
Raportor: Igor Condrea, consilier orăşenesc.

15. Cu privire la examinarea cererii prealabile.
Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei.

16. Cu privire la desfăşurarea concursului orăşenesc anual: „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocului locativ, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

17. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei.

18. Cu privire la tranzacţia de împăcare.
Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei.

19. Cu privire la privatizarea lotului pomicol.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

20. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire a terenurilor.
Raportor: Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.

21. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

22. Cu privire la aprobarea statelor de personal suplimentare.
Raportor: Elena Palii, specialist.

23.03.2014Autor: Administrator
O activitate ecologică a generat alta

Drum Ialoveni
În anul 2013 Primăria oraşului Ialoveni a participat la acţiunea-concurs „Cel mai atractiv amenajament floricol” anunţat de Ministerul Mediului al RM şi a ocupat trei locuri premiante fiind menţionată cu un premiu bănesc în sumă de 15 mii lei. Administraţia locală a oraşului a decis să folosească aceşti bani pentru amenajarea localităţii şi s construit pe în Piaţa Unirii un trotuar pietonal. Este un sector al oraşului unde permanent aglomerat de3 mijloace de transport local şi tranzit. Autobuzele şi microbuzele venite din satele raionului staţionează aici pentru coborîrea călătorilor. Pîmă nu demult fiecare şofer oprea vehicolul unde găsea de cuviinţă, iar pietornii care circulau pe aceste segment erau nevoiţi să fie cu ochii în patru, ca să nu fie accedentaţi. Construcţia trotuarului pietonal, care are şi un aspect original – ghiveci decorativi unde vor fi plantate flori – a contribuit la asigurarea securităţii pietonilor şi a înfrumuseţat strada principală a oraşului.

23.03.2014Autor: Administrator
În atenţia proprietarilor de pămînt

Preceptorii fiscali ai Primăriei oraşului Ialoveni vă informează că puteţi achita impozitul pe anul fiscal 2014 cu reducere de 15% pînă la data de 30 aprilie 2014, pentru pămînturile aflate în extravelan, adică cotele şi grădinile. Achitarea acestui impozit se face la primărie, biroul 106.

Plata impozitului imobiliar o puteţi efectua ceva mai tîrziu, începînd cu luna aprilie, acest impozit poate fi achitat la orice Bancă din oraşul Ialoveni, Banca de Economii nu percepe nici o taxă pentru acest serviciu.

Informaţii la telefonul 026822560.

23.03.2014Autor: Administrator
Primăvara începe încorporarea în armată

Din 13 martie 2014 a început încorporarea cetăţenilor în cerviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil. Întru executarea art.28 şi 29 ale Legii nr.1245-XV din 18.07.2002, Hotărîrile Guvernului RM, Regulamentul cu privire la încorporate, toţi tinerii născuţi în perioada 1987-1996, cărora din diferite motive le-a fost amînată încorporarea în serviciul militar, sunt obligaţi să se adreseze la Secţia Administrativă Militară Ialoveni cu sediul în clădirea Centrului medicilor de familie, sau în biroul 107 a Primăriei Ialoveni pentru a primi documentul necesar de a trece comisia medico-militară.

În oraşul Ialoveni sunt 464 bărbaţi cu anul naşterii 1987-1996 care urmează în mod binevol să fie examinaţi la comisia medico-militară care determină dacă persoana este aptă de a fi încorporată în armată. Comisia medico-militară de încorporare în forţele armate ale Republicii Moldova activeză în zilele de luni-joi, ora 08.00-12.00. În cazurile prevăzute de legislaţie persoanle care sunt scutite de serviciul militar trebuie să prezinte un certificat de confirmare.

Persoanele care se exchivează de la serviciul militar poartă răspundere în conformitate cu legislaţia existentă.

23.03.2014Autor: Administrator
AVIZ

Primăria oraşului Ialoveni angajază un specialist pentru lucru cu proiectele investituţionale. Solicitantul urmează să dispună de experienţă în domeniul dat.

Telefon de contact: 0268 2-24-87.

28.02.2014Autor: Administrator
ŞTIRI PE SCURT

· La şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni din 14 februarie 2014 a fost aprobat raportul privind executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2013 la venituri în sumă de 29121,3 mii lei şi cheltuielile în sumă de 26969,7 mii lei, cheltuielile capitale şi de amenajare a teritoriului în anul 2013. Raportul este publicat pe www.ialoveni.md la capitolul Consiliul orăşenesc, Deciziile adoptate din 14 februarie 2014.

· Consiliul orăşenesc a adoptat decizia privind anunţarea anul 2013 Anul ecologiei şi protecţia mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni pentru amenajare, salubrizare şi înverzire a localităţii de la data de 01 ianuarie pînă la data de 31 decembrie 2014. A fost instituiă Comisia permanentă pentru coordonarea activităţilor de amenajare, salubrizare şi înverzire a oraşului şi aprobat Programul de măsuri pentru desfăşurarea anului ecologic. S-a stabilit ziua de vineri a săptămînii „Ziua Culturii Sanitare în oraş” pe parcursul întregului an.

Obligarea agenţilor economici de pe teritoriul or. Ialoveni:
 • - să întreţină corespunzător imobilile în care îşi desfăşoară activitatea prin înlocuirea geamurilor stricate, reparaţia şi vopsirea imobilului etc;
 • - să asigure cu iluminare imobilul;
 • - să instaleze urne pentru gunoi în preajma imobilului;
 • - să instaleze panouri informative;
 • - să afişeze programul de lucru al întrepriderii;
 • - să încheie contracte cu ÎMGLCIaloveni privind transportarea deşeurilor;
 • - să menţină curăţenia în preajma imobilelor, să dezăpezească terenul aferent din preajma imobilelor;
 • - să curăţe trotuarele pe aliamentul aferent imobilului permanent şi de cîte ori este nevoie;
 • - să finiseze construcţiile începute, ale căror autorizaţie de construcţie au expirat, cu obligativitatea solicitării unei noi autorizaţii.

Obligarea persoanelor fizice, populaţiei de pe teritoriu or. Ialoveni:
 • - să repare gardurile şi porţile avariate;
 • - să defrişeze arborii şi arbuştii care cresc în preajma porţilor şi gardurilor;
 • - să întreţină fîntînile şi izvoarele într-o stare bună prin vopsirea şi curăţarea permanentă;
 • - să nu depoziteze deşeuri în preajma porţilor;
 • - să încheie contracte cu ÎMGLCIaloveni privind transportarea deşeurilor.

Obligarea persoanelor care locuiesc la bloc şi a CCL:
 • - să amenajeze teritoriul din prejma blocului prin curăţare, vopsire, instalarea băncilor pentru odihnă de comun acord cu administraţia publică locală;
 • - să defrişeze arborii şi arbuştii din preajma blocurilor;
 • - să menţină subsolurile blocurilor într-o stare uscată şi curată;
 • - după necesitate cu ÎMGLC Ialoveni să repare ţevile de apeduct şi canalizare;
 • - să organizeze în preajma sărbătorilor naţionale, paşte, hramul oraşului curăţarea sectorului de teren din prejma blocului de comun acord cu administraţia publică locală, sectorul de amenajare şi înverzire;
 • - să ilumineze terenul din faţa blocului locativ cu administraţia publică locală;
 • - să încheie contracte cu ÎMGLCIaloveni privind transportarea deşeurilor.

Lucrările de renovare, construcţie, reparaţie a construcţiilor de efectuat numai cu acordul Administraţiei Publice Locale în baza:
 • - certificatelor de urbanism;
 • - autorizaţiilor de desfiinţare;
 • - autorizaţiilor de construcţie.

Efectuarea concursurilor anuale pentru cetăţenii oraşului Ialoveni după cum urmează:
 • - cel mai curat şi amenajat bloc locativ;
 • - ce-a mai curată şi amenajată stradă;
 • - ce-a mai curată şi mai amenajată fîntînă;
 • - ce-l mai curat şi amenajat izvor

Componenta Comisiei şi Planul de acţiuni este publicat pe www.ialoveni.md la capitolul Consiliul orăşenesc, Deciziile adoptate. din 14 februarie 2014

· În anul 2013 pe teritoriul oraşului Ialoveni au fost acumulate impozite pe bunurile imobiliare şi funciare de la persoanele fizice în sumă de 1145290, cu 10% mai mult faţă de impozitele calculate în anul 2012, ceea ce constituie 74,65%. Restanţele la acumularea impozitelor s-au format în legătură cu erorile comise de OCT Ialoveni la calcularea sumelor şi suprafeţelor bunurilor imobile, neefectuarea modificărilor la înregistrarea proprietăţilor, calcularea impozitul pe casele individuale unde nu există construcţii, calculul dublu pe unul şi acelaşi imobil, plecarea proprietarilor imobililior peste hotarele republicii şi neachitarea impozitului pe parcursul mai multor ani.

· Consiliul orăşenesc Ialoveni a aprobat Regulamentul funcţionării cimitirului nou din oraşul Ialoveni. Conform acestui Regulament, începînd cu data de 01 martie 2014 la cimitirul nou existent (în preajma bisericii) pentru locuitorii oraşului Ialoveni sau născuţi în oraşul Ialoveni se stabileşte următorul tarif unic pentru rezervarea (arenda) locurilor de înmormîntare: pentru un loc rezervat (pentru 2 membri de familie) – 5000 lei. Mijloacele financiare parvenite de la serviciile acordate se depun la mijloace speciale art. 151.01, care se vor folosi la întreţinerea cimitirului. ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală” Ialoveni a fost obligată să elaboreze şi să încheie contractele privind rezervarea (arendarea) locurilor de înmormîntare conform cererilor depuse de cetăţeni. Conţinutul Regulamentului este publicat pe www.ialoveni.md la capitolul Consiliul orăşenesc, Deciziile adoptate din 14 februarie 2014.

· În anul trecut la Primăria oraşului Ialoveni au parvenit 1022 petiţii, dintre care 665 petiţii de la persoanele juridice şi 357 petiţii de la persoanele fizice. A crescut considerabil numărul petiţiilor în format electronic, ele fiind 83 petiţii comparativ cu 2 petiţii în anul 2012 Persoanele juridice solicitau prezentarea diferitor informaţii ce ţin de activitatea APL, citaţii la procesele de judecată şi hotărîri judiciare, completarea chestionarilor, prezentări pe cetăţeni şi copii minori, anulărea unor decizii, radierea de la evidenţă a persoanelor ş.a. Majoritatea petiţiilor persoanelor fizice conţinieau solicitarea soluţionării problemelor legate de dezvoltarea infrastucturii (construcţia şi reparaţia drumurilor, iluminarea străzilor, apeduc şi canalizare).

26.02.2014Autor: Administrator
AVIZ

Prin dispoziţia nr.12 din 05.02.2014 a primarul oraşului Ialoveni Gheorghe Caracuian, în ziua de 14 februarie 2014, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni, se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2013.

Raportor:
Galina Caracuian, contabil-şef.

2. Cu privire la acumularea impozitelor pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice pe teritoriul oraşului Ialoveni pentru anul 2013.

Raportor:
Elena Condrea, specialist.

3. Cu privire la executarea în aparatul primăriei a Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 „Cu privire la petiţionare”.

Raportor:
Tamara Castraşan, specialist.

4. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:
Elena Palii, specialist.

5. Cu privire la organizarea anului ecologiei şi protecţiei mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirului nou din oraşul Ialoveni, stabilirea taxei pentru rezervarea (arenda) locurilor de înmormîntare.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

7. Cu privire la aprobarea Programului local de Eficienţă Energetică pentru oraşul Ialoveni.

Raportor:
Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

8. Cu privire la transmiterea reţelelor de canalizare cu scurgere gravitaţională la balanţa SA „Apă-Canal Chişinău”.

Raportor:
Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

9. Cu privire la aprobarea statelor de personal al Primăriei oraşului Ialoveni.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

10. Cu privire la aprobarea statelor de personal suplimentare al Primăriei oraşului Ialoveni.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

11. Cu privire la anularea procesului-verbal al licitaţiei din 08 iulie 2013.

Raportor:
Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

12. Cu privire la politica de contabilitate.

Raportor:
Galina Caracuian, contabil-şef.

13. Cu privire la stabilirea programului de lucru în regim non-stop.

Raportor:
Valentin Bogos, jurist.

14. Cu privire la aprobarea normelor de consum de benzină.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

15. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2014.

Raportor:
Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

16. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.

Raportor:
Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

17. Cu privire la transmiterea cimitirului de pe str. Viilor şi a statelor de personal în gestiunea ÎMGLCIaloveni.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

18. Cu privire la premiere.

Raportor:
Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

19. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Raportor:
Preşedintele şedinţei.

07.02.2014Autor: Administrator
Mesaj de felicitare

Drapel Ialoveni
Anul 2013 devine déjà istorie, el a fost un an plin de evenimente politice, sociale şi personale. Pentru Ialoveni el a fost un an de continuitate a activităţilor privind dezvoltarea infrastructurii localităţii, amenajarea şi salubrizarea oraşului.

Aş menţiona îndeosăbi faptul că în anul 2013 oraşului Ialoveni i-a fost acordat titlul de Capitală Naţională a Tineretului care s-a desfăşurat sub sloganul „Tineretului făuritor – demn şi nobil viitor”. Aceasta ne-a determinat să organizăm mai multe acţiuni pentru susţinerea tinerii generaţii, implicarea mai activă a tinerilor în viaţa comunităţii. Activităţile administraţiei publice locale s-au axat şi în continuare pe conlucrarea cu Consiliul raional Ialoveni, Fondul Ecologic Naţional, USAID, care ne-au susţinut în activităţile noastre. Ţin să mulţumesc consilierilor şi cetăţenilor pentru sprijinul acordat primăriei în acţiunele sale, înţelegerea de care au dat dovadă dovadă în soluţionarea varietăţii şi numărului infinit al problemelor.

Anul nou bate la uşă şi chiar din primele zile APL începe activităţile ce ţin de proiectarea şi efectuarea lucrărilor privind construcţia sistemelor de canalizare şi apeduct, trotuarelor, reparaţia drumurilor, iluminarea stradală. La şedinţa Consiliului orăşenesc din 6 decembrie curent anul 2014 a fost declarat „Anul ecologiei şi protecţiei mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni” sub genericul „Împreună pentru un oraş modern şi curat”. Scopl acţiunelor preconizate în acest sens este de a afce împreună cu cetîţenii localitatea noastră un oraş moder, curat, frumos, amenajat – un oraş european.

Îmi exprim speranţa că anul care vine să aducă în ţară şi în casele noastre pace, progres, dezvoltare economică şi socială, să avem un an plin cu fapte frumoase, lucruri bune, impliniri si realizări, pentru ca la sfarsitul lui să totalizăm cu satisfacţie tot ce am făcut împreună pentru comunitate noastră.

Stimaţi ialoveneni! În numele administraţiei publice locale Vă felicit călduros cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Vă doresc ca 2014 sa aducă în fiecare casă, în fiecare familie numai impliniri, sanatate, fericire si voie bună!

La mulţi ani!

Cu mult respect, Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.

01.01.2014Autor: Administrator
Ialoveni a transmis ştafeta tineretului oraşului Soroca

Drapel Ialoveni
Pe data de 19 decembrie, în Casa raională de cultură, s-a desfăşurat Festivalul Tinerilor Activi, organizat de către administraţia raionului Ialoveni şi Primăria oraşului Ialoveni, în cadrul căruia a fost făcut bilanţul proiectului “Ialoveni- Capitala Naţională a Tineretului 2013”. La eveniment au participat tineri, specialişti de tineret din republică, reprezentanţi ai primăriilor Ungheni, Cahul, Ialoveni, Soroca şi Ministerului Tineretului şi Sportului - iniţiatorii proiectului. În cadrul festivităţii au fost remarcaţi tinerii care au participat activ pe parcursul anului în diverse domenii. Dl.Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, a menţionat că în anul 2013 s-au desfuşarat diverse activităţi cu implicarea tinerilor şi ele îşi vor găsi continuitate pentru ca tinerii să fie cît mai activi în viaţa comunităţii. El a transmis ştafeta simbolică a proiectului dnei Elena Bondarenco, primar al oraşului Soroca, oraş care va fi gazda Capitalei Naţionale aTineretului 2014.

Capitala Tineretului este o iniţiativă care are drept scop sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, în promovarea şi dezvoltarea politicilor de tineret, informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturale, educaţionale şi antreprenoriale, precum şi crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de tineret.

26.12.2013Autor: Administrator
Ştiri pe scurt

La şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni din 6 decembrie 2013 a fost aprobat bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2014, care constitue la capitolul venituri 18749,4 mii lei şi la capitolul cheltuieli – 18908,6 mii lei, deficitul bugetar constituind 200 mii lei. Veniturile urmează să fie acumulate din impozite, taxe locale, din vînzarea terenurilor, transferurile din bugetul republican. Chieltuielilie sunt planificate pentru întreţinerea instituţiilor finanţate de la bugetul local, pentru activităţile cultural-sportive, amenajarea şi salubrizarea localităţii. Decizia privind aporbarea bugetului poate fi accesată la rubrica Deciziile Consiliului orăşenesc Ialoveni pe www.ialoveni.md .

- - - - - - - - - - - - - - -

Consilierii locali au aprobat şi decizia privind taxele locale pentru anul 2014. Începînd cu 1 ianuarie 2014 se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Ialoveni următoarele taxe locale:

 • a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Ialoveni;
 • c) taxa de amplasare a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii;
 • d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
 • e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
 • f) taxa de piaţă;
 • i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru rutele orăşeneşti;
 • j) taxa pentru parcare;
 • o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;
 • q) taxa pentru dispozitivile publicitare.

Se stabilesc scutiri integrale de:

- taxa pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) care au atins vîrsta de pensionare;

- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservirea socială – persoane care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

- taxei de amplasare a publicităţii – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;

- taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului oraşului.

Consilierii au adoptat şi decizia privind taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru anul 2014

Deciziile menţionate pot fi accesate la rubrica Deciziile Consiliului orăşenesc Ialoveni pe www.ialoveni.md

- - - - - - - - - - - - - - -

Drapel Ialoveni
În primăvara anului 2002, în baza unor cercetări efectuate de specialişti în domeniu, au fost elaborate simbolurile heraldice ale oraşul Ialoveni - Stama şi Drapelul. Drapelul oraşului a fost elaborat pe baza stemei şi din momentul adoptării lui în repetate rînduri au apărut neclariţăţi privind cea ce reprezintă el, deoarece nu şi-a găsit reflecţie un element esenţial - valurile ce reprezintă cheile rîului Işnovăţ. Pentru a evita confuziile apărute, Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, a propus să fie modificat drapelul oraşului. Propunerea a fost susţinută de mai multe colective de muncă şi problema a fost discutată de consilieri la şedinţa Consiliului local din 11 aprilie curent, unde a fost adoptată decizia de a înainta un demers la Comisia Naţională de Heraldică pentru modificarea drapelului. La 31 octombrie curent Comisia Naţională de Heraldică a examinat documentele primite şi a hotărît de a schimba drapelul oraşului Ialoveni. El reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3), vişinie, purtînd şapte brîie ondulate albe, albul fiind simbolul apei. La şedinţa Consiliului orăşenesc din 6 decembrie 2013 a fost aprobat noul drapel al oraşului Ialoveni.

- - - - - - - - - - - - - - -

„Împreună pentru un oraş modern şi curat” – acesta este genericul acţiunii „2014 – anul ecologiei şi protecţiei mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni”, adoptată de consilierii locali. Scopul activităţilor preconizate în anul viitor este de a implica cetăţenii în diverse activităţi de curăţare, salubrizare şi amenajare a localităţii pentru ca Ialoveni să fie o localitate modernă, curată şi frumoasă.

22.12.2013Autor: Administrator
A V I Z

Primarul oraşului Ialoveni Gheorghe Caracuian a semnat dispoziţia nr.170 din 27.11.2013 „Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului orăşenesc” pentru data de 6 decembrie 2013, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pentru 9 luni ale anului 2013.

Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

2. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Elena Palii, specialist.

3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2014.

Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

4. Darea de seamă a directoarei grădiniţei de copii nr. 5 „Licurici” dnei Tatiana Vrăjmaşu.

Raportor: Tatiana Vrăjmaşu, directoarea grădiniţei de copii nr. 5 „Licurici”.

5. Cu privire la aprobarea taxei pentru amplasarea unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială şi tarifelor stabilite de Consiliul orăşenesc pentru anul 2014.

Raportor: Valentin Bogos, jurist.

6. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2014 în prima lectură.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

7. Cu privire la patrimoniul oraşului Ialoveni.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

8. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

9. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2014 în lectura a doua.

Raportor: Elena Palii, specialist.

10. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare a bunurilor imobile din 18.10.2013.

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

11. Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copiilor la grădiniţe.

Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

12. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

13. Cu privire la plata indemnizaţiei lunare pentru adopţie.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

14. Cu privire la operarea modificării în decizia Consiliului orăşenesc.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

15. Cu privire la organizarea lucrărilor publice.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

17. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind stabilirea plăţilor suplimentare funcţionarilor publici.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

18. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

19. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor la licitaţie publică.

Raportor: Veaceslav Cernat, Viceprimarul oraşului Ialoveni.

20. Cu privire la schimbarea drapelului oraşului Ialoveni.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

21. Cu privire la declararea anului 2014 – Anul ecologiei şi protecţiei mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

22. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

03.12.2013Autor: Administrator
Ialoveni a sărbătorit Hramul localității și
hramul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva”

Sărbătoarea a început cu un serviciu divin la biserica „Sf. Cuvioasa Parascheva” cu participarea enoriașilor și a reprezentanților administrației publice locale. A urmat primirea oaspeților din comuna Tomești, România și comuna Gliboca, reg.Cernăuţi, Ucraina.

Pe parcursul zile de 27 octombrie au fost organizate un șir de manifestări cultural-sportive, care au finalizat cu o horă de sărbătoare cu participarea artiştilor din localitate şi din estrada naţională.

Pentru soţii Iulia şi Alexandru David sărbătoarea localităţii a coincis cu jubileul de 50 de ani de la căsătorie. “Nunta de aur” a soţilor David a fost marcată la primărie.

În seara zilei ialoveneni au fost felicitaţi de către Igor Corman, președintele Parlamentului şi Iurie Leancă, prim-ministrul Republicii Moldov.

N-a lipsit nici focul de artificii devenit tradiţional la sărbătoarea localităţii.

La mulţi ani Ialoveni – localitate ce numără 577 ani.

Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
Hramul Ialoveni
30.10.2013Autor: Administrator

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 141
din 01 octombrie 2013

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşenesc.

În temeiul art. 16 alin. (1.3.5.6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală


D I S P U N:

I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru data de 10 octombrie 2013, ora 15.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:
Elena Palii, specialist.

2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar pentru anul 2014.

Raportor:
Elena Condrea, specialist.

3. Cu privire la darea de seamă a dnei Ana Balaur, directoarea grădiniţei de copii nr. 1 „Andrieş”.

Raportor:
Ana Balaur, directoarea grădiniţei de copii.

4. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

5. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor la licitaţie publică.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

6. Cu privire la operarea de modificări în unele decizii ale Consiliului orăşenesc.

Raportor:
Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

7. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul I ale anului 2014.

Raportor:
Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

8. Cu privire la emiterea din nou a ordinului de repartiţie.

Raportor:
Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

9. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Raportor:
Preşedintele şedinţei.

II. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare.

III. Dl. Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc Ialoveni, va asigura înştiinţarea consilierilor despre ordinea de zi, data, ora şi localul desfăşurării şedinţei.

Primar Gheorghe Caracuian
04.10.2013Autor: Administrator

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 139
din 25 septembrie 2013

Cu privire la declararea zilei de sărbătoare
nelucrătoare pe teritoriul oraşului Ialoveni

În conformitate cu art. 111 alin. (1) litera j) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, în temeiul art. 29 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală


D I S P U N:

1. Se declară 27 octombrie 2013 zi de sărbătoare nelucrătoare pe teritoriul oraşului Ialoveni, ziua Hramului bisericii “Sfînta Cuvioasa Parascheva”.

2. Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţa tuturor conducătorilor instituţiilor publice din teritoriu, agenţilor economici şi se publică în ziarul “Ora locală”.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar Gheorghe Caracuian
04.10.2013Autor: Administrator
La 31 august, în cadrul sărbătorii naţionale „Limba noastră cea română”, în incinta Casei Raionale de cultură a avut loc Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a III-a, organizat de colaboratorii Bibliotecii Publice Orăşeneşti Ialoveni cu suportul Consiliului raional Ialoveni şi Primăriei oraşului Ialoveni. În cadrul festivalului a fost vernisată expoziţia lui Andrei Chenciu „Întoarcere la izvoare”, a avut loc Parada guguţarilor, lansarea cărţilor dnei Lidia Grosu "Aspecte ale poeticii dorului", "Muşcat de zare, visul","În ocean de poezie, clopotarul" şi dnei Nina Schiţco-Căpăţână "Romaniţă-doctoriţă", "La uşa poeziei", "Departele. Aproape". Au fost premiaţi cei mai buni profesori de limba română din instituţiile de învăţămînt din oraşul Ialoveni şi cei mai fideli cititori ai bibliotecii.
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai

Poza 3 – Lansarea expoziţiei lui Andrei Ghenciu
Poza 5 – Doamnele Lidia Grosu şi Nina Schiţco-Căpăţină.

09.08.2013Autor: Administrator
AVIZ

Prin dispoziţia nr.119 din 08 august 2013 a dlui Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, în ziua de 16 august 2013, ora 15.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru simestrul întîi al anului 2013.

Raportor:
Galina Caracuian, contabil-şef.
2. Cu privire la darea de seamă a Comisiei pentru ameliorarea situaţiei şi monitorizarea lucrului antreprenorilor.

Raportor:
Sorin Tozlovanu, consilier orăşenesc.
3. Darea de seamă a dlui Ion Cujba, şef al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ-Comunală” Ialoveni, privind achitarea datoriilor faţă de S.A. „Apă - Canal Chişinău”.

Raportor:
Ion Cujba, şeful ÎMGLCI.
4. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:
Elena Palii, specialist pentru planificare.
5. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare şi arendă a bunurilor imobile din 08.07.2013.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
6. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al anului 2013.

Raportor:
Vasile Covaş, Secretarul Consiliului orăşenesc.
7. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.

Raportor:
Vasile Covaş, Secretarul Consiliului orăşenesc.
8. Cu privire la stabilirea taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

Raportor:
Sergiu Stog, arhitect-şef.
9. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc.

Raportor:
Galina Caracuian, contabil-şef.
10. Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copilului în grădiniţă.

Raportor:
Galina Caracuian, contabil-şef.
11. Cu privire la aprobarea plăţii părinteşti la şcoala de arte.

Raportor:
Elena Palii, specialist pentru planificare.
12.Cu privire la anularea proceselor-verbale ale licitaţiei de vînzare şi arendă din 08.07.2013.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
13. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
14.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru anul de învăţămînt 2013-2014.

Raportor:
Elena Palii, specialist pentru planificare.
15.Cu privire la Comisia de licitaţie.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.
16.Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.
17. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor:
Vasile Covaş, Secretarul Consiliului orăşenesc.
18. Cu privire la transmiterea materialelor la S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.
19.Cu privire la transmiterea în proprietate a unui teren.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
20. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului
orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a
le semna.

Raportor:
Preşedintele şedinţei.

12.08.2013Autor: Administrator
În orașul Ialoveni a fost dată în folosinţă o staţie de pompare a apelor menajere. Costul total al proiectului, este de un milion 648 de mii de lei.

Proiectul a fost finanțat de către Fondul Ecologic Naţional, Primăria oraşului Ialoveni şi Consiliul raional Ialoveni. Cea mai mare parte a bugetului, circa 80%, a fost acoperită de către Fondul Ecologic Național. Aceasta a fost necesară pentru soluţionarea unei probleme tehnice, generate de specificul reliefului localităţii Ialoveni, care nu permite construcţia reţelei de canalizare fără a edifica staţii de pompare a apelor menajere .

9 mai

Scopul proiectului este prevenirea infiltrării în apele de suprafaţă şi freatice a detergenţilor, soluţiilor nocive şi a altor substanţe chimice, care duc la poluarea în masă a apelor locale şi regionale.

9 mai

Potrivit primarului de Ialoveni, Gheorghe Caracuian, anterior, sectorul particular din oraş era conectat la sistemul centralizat de canalizare în proporţie de 30%, deoarece reţelele de canalizare gravitaţională nu puteau funcţiona fără staţia de pompare, care a fost construită în cadrul proiectului. Proiectul implementat cu suportul FEN are ca efect prevenirea infiltrării în apele de suprafaţă şi cele freatice a detergenţilor, substanţelor chimice, ce duc la poluarea masivă atît a apelor locale cît şi regionale. Staţia de pompare va deservi cca 1100 de gospodării, Grădiniţa nr.3,”Lăstărel”, Gimnaziul “Gr,Vieru”, Biserica “Sfînta Cuvioasa Parescheva”, agenţii economici din sectoarele “Albeni” şi “Pietre”.

9 mai

Lucrările de construcţia au fost efectuate de SRL “Izodromgaz”.

La ceremonie solemnă de dare în folosinţă a staţiei de pomare a apelor menajere din Ialoveni au participat: dl. Gheorghe Șalaru- Ministrul mediului, Gheorghe Caracuian - primarul de Ialoveni, Anatol Melenciuc şi Ştefan Bivol - vicepreşedinţii Consiliului Raional Ialoveni, Vladimir Mocreac- reprezentantul SA „Apă-Canal Chişinău”, consilieri, locuitori ai caselor din apropiere, jurnaliști.

11.07.2013Autor: Administrator
Ştiri pe scurt

Echipa sanitară a oraşului Ialoveni a ocupat primul loc la competiţiile raionale şi va reprezenta echipa raionului Ialoveni la competiţiile republicane.

Primul Loc

Felicităm membrii echipei cu succesele obţinute!

Ialoveni este primul oraş din cele 12 oraşe partenere ale proiectului USAID Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova care beneficiază de un program de asistenţă tehnică în domeniul elaborării Programelor şi Planurilor de acţiuni locale de eficienţă energetică.

Primul Loc

Experţii "Encon Services Internaţional" Mariana Barbuţa, Alexandru Melenciuc, Ruslan Surugiu

Primul Loc

Moment de la şedinţa de lucru cu experţii.

La sărbătoarea sportului şi mişcării Olimpice mondiale, organizată anual în oraşul Ialoveni în luna mai, au participat circa 150 de tineri, care au concurat la cursa de alergări, ridicarea greutăţilor, jocul de dame şi şah. Învingătorii au fost premiaţi cu diplome din partea Primăriei Ialoveni şi premii băneşti.

Primul Loc

Cursa de alergări

Primarul oraşului Ialoveni Gheorghe Caracuian a fost desemnat "Personalitatea anului în domeniul administraţiei publice" la concursul raional "Topul personalităţilor 2012", concurs organizat de Consiliul raional Ialoveni şi aflat la prima ediţie.

Primul Loc

Primarul Gheorghe Caracuian felicitat de către Nicolae Andronachi, preşedintele raionului Ialoveni.

30.05.2013Autor: Administrator
AVIZ

În ziua de 24 mai 2013, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei Ialoveni va avea loc şedinţa extraordnară a Consiliului orăşenesc cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:
Elena Palii, specialist pentru planificare.
2. Cu privire la privatizarea lotului pomicol.

Raportor:
Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
3. Cu privire la restituirea acontului.

Raportor:
Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni.
4. Cu privire la anularea procesului-verbal nr. 3 al licitaţiei din 25 martie 2013.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
5. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor la licitaţie publică.

Raportor:
Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

20.05.2013Autor: Administrator
85 de ialoveneni au rămas sa zaca pe paminturi straine
9 mai

La complexul memorial din centrul oraşului Ialoveni în ziua de 9 mai a avut loc un miting consacrat Victoriei asupra fascisamului în ce de-al doilea război mondial la care au participa puţinii martori oculari ai evenimentelor trecute, reprezentanţii instituţiilor şi organizatiilor, elevi. Mitingul a început cu un minut de reculegere şi foc de arme în memoria celora care nu s-au întors de pe cîmpul de luptă si a veteranilor decedaţi după război.

9 mai

Menţionînd importanţa victoriei asupra fascismului şi păcii pentru viaţa pe pămînt, dl Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialveni a spus că din satul Ialoveni la război au fost înrolaţi 235 de bărbaţi, 85 dintre care nu s-au mai întors acasă , au rămas să zacă pe veci în pămînturi străine. În Cartea Memoriei, volumul VII, sunt înscrise numele ialovenenilor căzuţi pe front şi osemintele cărora sunt în Polonia, Germania, România, Cehoslovacia, Ucraina, Lituania. Este indicată numai ţara unde au murit, dar nu şi localitatea unde concret îşi dorm somnul de veci. Iar în dreptul numelui a 30 de ialoveneni nu este indicată nici ţara unde s-au găsit sfîrşitul şi unde ar putea fi osemintele lor, este scris doar „decedat” sau „dispărut”.

9 mai

Acestea sunt realităţile istorice şi oare ele pot fi uitate sau ignorate? Gheorghe Caracuian a menţionat şi faptul că actualmente în Ialoveni este doar un singur veteran de război Vîsocianschi Dmitrii, dar şi el e plecat la rude în Ucraina. Grozăviile războiului le ţin bine minte Ţarălungă Cozma şi Copîl Ilie, care au fost deţinuţi în lagărele fasciste şi cele 17 văduve ale veteranilor de război, multe dintre care n-au putut veni la miting din cauza stării de sănătate. Administraţia publică locală le-a acordat acestor persoane ajutor financiar.

20.05.2013Autor: Administrator
Aviz
Isnovat

Primăria şi Consiliul local al oraşului Ialoveni, Vă felicită călduros cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti dorindu-vă ca aceste zile luminate să Vă aducă clipe de adîncă revelaţie şi linişte sufletească, de pace şi bucurie.

Credem ca Învierea Domnului Isus Hristos vine în fiecare casă, în fiecare familie cu lumina sacră dătătoare de viaţă, de speranţă, de iubire faţă de tot ce ne înconjoară şi trezeşte în oameni dorinţa de face bine.
Sarbatori senine si pace in suflet!

Cu mult respect,
Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni

02.05.2013Autor: Administrator
Rîul Işnovăţ a devenit mai curat
Isnovat
Isnovat

Campania de salubrizare a bazinul rîului Bîc s-a desfăşurat în 61 de localităţi din republică unde îşi duce apele acest rîu sau afluienţii lui. Rîul Işnovăţ este deasemenea un afluent al rîului Bîc şi în ziua de 27 aprilie curent elevii instituţiilor de învăţăîmid din Ialoveni au participat la curăţarea rîului şi teritoriului adiacent lui. Primăria Ialoveni a procurat saci pentru acumularea deşeurilor, a organizat mijloace de transport. Fiecare din cele patru instituţii a primit un sector concret unde elevii au făcut curăţenie. Deşeurile adunate în saci au fost transportate la gunoiştea orăşenească.

Urmează însă de menţionat faptul că rîul Işnovăţ necesită în mod de urgenţă o curăţarea profundă deoarece pe parcursul anilor s-a acumulat mult mîl, au crescut stufării. Pentru a exacuta acest lucru sunt necesare circa 4 milioane lei.

24.04.2013Autor: Administrator
logo_primaria_ialoveni
Simbolica oraşului Ialoveni

În anul 2002 a fost adoptată simbolica oraşului Ialoveni, care a avut ca bază existenţa rîul Işnovăţ, denumirea lui în varianta „vîşneveţ” provine de la „valea crescută cu vişini”, care, din spusele bătrînilor este locul unde izvorăşte rîul şi unde creşteau mulţi vişini lîngă mănăstirea Căpriana. Un element simbolic a fost şi aspectul topografic al unui sector de rîu – Chiele Işnovăţului, unde rîul se îngustează din cauza unor roci compacte şi apa exercită o puternică eroziune în adîncime din care cauză în acest loc albia rîului parcă se închie, iar cînd trece de chei, albia răului se lărgeşte. Stema oraşului conţine ca element heraldic o cupă de aur, care simbolizează producerea vinului heres, dar şi simbolul soarelui, vas care conţine elecsirul vieţii, nemuririi, cunoaşterii, încrederii în viitor.
Drapelul oraşului a fost elaborat pe baza stemei, într”o formulă simplificată, el poartă aceeaşi simbolică ca şi stema. A fost păstrat doar o singură idee – referire la denumirea Cheile Işnovăţului – dungile de pe drapel simbolizează valurile. S-a renunţat la ondulaţia valurilor în pînza drapelului, deoarece aceasta se poate obţine în mod natural atunci cînd drapelul flutură în bătaia vîntului.
Dar, din momentul elaborării şi adoptării drapelului, pînă în prezent mulţi cetăţeni şi oaspeţi ai localităţii întreabă ce reprezintă el. Cînd priveşti drapelul oraşului Ialoveni vezi linii vişinii şi albe. Ce reprezintă ele? Descrierea care se face la drapel este bună, dar ea nu corespunde cu realitatea. Pe drapel lipseşte stema, cupa de aur, nu sunt reprezentate cheile Işnovăţului, nici ondulaţia valurilor, nici culoarea apei rîului – albăstrie şi nu albă. Se presupune că valurile pe drapel se formează la fîlfîirea vîntului, dar dacă nu bate vîntul? Căci în birouri, unde este amplasat drapelul, vîntul nu este. Atunci cum rămîne cu valurile?
Din aceste motive, administraţia publică locală a decis să modifice drapelul şi primăria a solicităt opinia colectivelor de muncă, a agenţilor economici, a cetăţenilor aspra felului modificării drapelului oraşului. Chestiunea dată a fost discutată la şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni din 11 apilie curent, care a adoptat decizie 01-02 cu următorul conţinut:
„1.Se modifică Drapelul oraşului Ialoveni elaborat în anul 2002 după cum urmează: pe drapel să fie imprimate dungi unduite care reprezintă valurile de culoare vişinie şi albăstrie, iar stema să fie plasată la mijlocul drapelului.
2.Decizia în cauză se prezintă la Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova pentru a efectua modificările propuse a Drapelului oraşului Ialoveni.”

Drapelul actual al or.Ialoveni

logo

Varianta modificată a drapelului

logo
18.04.2013Autor: Administrator
AVIZ

În conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Ialoveni Gheorghe Caracuian nr.37 din 29 martie 2013, pe data de 11 aprilie 2013, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la modificarea reprezentării Drapelului oraşului Ialoveni.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

2. Cu privire la examinarea dosarelor în instanţele de judecată.

Raportor: Valentin Bogos, juristul primăriei.

3. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist pentru planificare.

4. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

5. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare a bunurilor imobile din 25.03.2013.

Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

6. Cu privire la aprobarea statelor de personal al aparatului administrativ a Primăriei oraşului Ialoveni.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

7. Cu privire la organizarea lucrărilor publice.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

8. Cu privire la emiterea din nou a ordinului de repartiţie.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

9. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

10. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul III al anului 2013.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

11. Cu privire la completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 08-04 din 15 noiembrie 2012.

Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

12. Cu privire la stabilirea programului de lucru în regim non-stop.

Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.

13. Cu privire la includerea în intravilanul localităţii.

Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

14. Cu privire la casarea automobilului.

Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

15. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

16. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor la licitaţia publică.

Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.

17. Cu privire la aprobarea normei de consum de motorină sau benzină.

Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

18. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

Raportor: preşedintele şedinţei.

02.04.2013Autor: Administrator
30 martie – 01 mai – luna de amenajare şi salubrizare

În scopul îmbunătăţirii stării sanitare a localităţii, implicării cetăţenilor în lucrările de amenajare şi salubrizare, propagarea exemplelor pozitive existente în oraş şi ridicarea culturii sanitare a cetăţenilor, dnul Gheorghe Caracuian, primarul or.Ialoveni, prin dispoziţia nr. 34 din 26 martie 2013 a anunţat desfăşurarea concursului orăşenesc

„Cel mai amenajat şi curat bloc locativ şi cea mai amenajată fîntînă?.

Concursul se desfăţoară în baza următorului Regulament:

R E G U L A M E N T U L
privind organizarea şi desfăşurarea concursului orăşenesc
„Cel mai amenajat şi curat bloc locativ şi cea mai amenajată fîntînă?.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

1. Concursul „Cel mai amenajat şi curat bloc locativ şi Cea mai amenajată fîntînă?, se desfăşoară în perioada 30 martie - 1 mai 2013.
2. La concurs pot participa locuitorii blocurilor locative şi cetăţenii caselor particulare din oraşul Ialoveni.
3. Totalizarea rezultatelor concursului se va face la 10 mai 2013.

CRITERIILE DE APRECIERE a învingătorilor şi premierea participanţilor la concursul „Cel mai amenajat şi curat bloc locativ?:

1. Plantarea arborilor, arbuştilor şi florilor în perimetrul străzii, blocului;
2. Starea terenurilor aferente;
3. Existenţa locurilor speciale de acumulare a deşeurilor;
4. Amenajarea scărilor la bloc;
5. Încheierea contractelor cu ÎM GLC la transportarea deşeurilor.

Învingătorii concursului vor fi premiaţi cu Diplome de onoare şi premii băneşti:

I loc – 5 mii lei;
II loc – 3 mii lei;
III loc – 2 mii lei

Învingătorii concursului vor folosi banii cîştigaţi pentru lucrările de amenajare şi salubrizare a blocului locativ şi terenului aferent blocului.

CRITERIILE DE APRECIERE a învingătorilor şi premierea participanţilor la concursul „Cea mai amenajată fîntînă?

1. Starea sanitară şi aspectul estetic al fîntînei.
2. Starea sanitară a terenului aferent fîntînei.
3. Amenajarea fîntînii cu flori, arbuşti şi arbori.
4. Curăţarea anuală a fîntînii.
5. Condiţiile de aprovizionare cu apă a consumatorilor.

Învingătorii concursului vor fi premiaţi cu Diplome de onoare şi premii băneşti:

I loc – 1000 lei;
II loc – 600 lei;
III loc – 400 lei

Învingătorii concursului vor fi premiaţi personal.


Aprecierea rezultatelor concursului va fi efectuată de comisia constituită prin dispoziţia primarului or.Ialoveni Gh.Caracuian în următoarea componenţă:

1. Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului – preşedintele comisiei;
2. Tamara Castraşan, specialist pentru relaţii cu publicul – secretarul comisiei;

Membrii Comisiei:

1. Mihai Railean, specialist în problemele tineret şi sport;
2. Ion Cujbă, şeful Î.M. „Gospodăria Locativ- Comunală Ialoveni?
3. Oleg Caracuian, consilier orăşenesc;
4. Vladimir Cernat, consilier orăşenesc;
5. Mihai Cotovan, consilier orăşenesc.

Vă chemăm să participaţi la concursul anunţat.
Informaţii suplimentare la telefonul 0268 24999

27.03.2013Autor: Administrator

Ştiri pe scurt

S-au modificat tarifele la transportarea deşeurilor menagere
Prin decizia nr.Nr. 01-03 din 19 februarie 2013 a Consiliului orăşenesc Ialoveni a fost aprobat următorul tarif la transportarea deşeurilor menagere:
populaţia la casele cu blocuri – pentru o persoană pe lună – 9,00 lei
populaţia din sectorul particular – pentru o persoană pe lună – 9,00 lei
Cauza modificării tarifului a fost majorarea preţurilor la carburanţi.

Transportul de călători – în atenţia administraţiei publice locale

Problema îmbunătăţirii deservirii populaţiei oraşului Ialoveni cu transport de călători a fost discutată la şedinţa Consiliului orăşenesc din 19 februarie curent la care au participat reprezentatntul Ministerului Trasporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al R M şi agenţii economici care deservesc ruta nr.35. Primarul Gh.Caracuian a menţionat că pasagerii se plîng de rutiere supraîncărcate, condiţii antisanitare, că nu sunt stabile taxele de transportare a pasagerilor, atitudinea grosolană a unor şoferi faţă de pasageri. Şi din partea APL sunt multe obiecţii faţă de şoferi şi agenţii economici care deservesc această rută: permanent la oprirea 35 poţi vedea că staţionează foarte multe microbuze, autobuzele staţionează în rîndul doi cea ca aduce la neplăceri, urcarea şi coborîrea pasagerilor se petrece pe tot traseul la dispoziţia şoferului sau a pasagerului numai nu la staţiile auto. Se încalcă graficul de lucru, care nici nu este afişat la opriri. Lipsesc semnele de circulaţie şi semnele de staţionare a transportului de călători la staţiile de parcare. Deşi primăria în repetat rînduri a atenţionat despre aceste încălcări ministerul de resor, situaţia nu s-a schimbat spre bine
Consilierii locali au adoptat o decizie privind activităţile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea situaţiei (vezi la rubrica „Deciziile adoptate? decizia nr. 01-06 din 19.02.2013). A fost insituită o comisie pentru ameliorarea situaţiei şi monitorizarea lucrului antreprenorilor, preşedintele comisiei este consilierul Sorin Tozlovanu.
Deasemenea a fost stabilit graficului de circulaţie a microbuzelor pe rutele interne din oraşul Ialoveni şi anume:

 1. Se stabileşte graficul circulaţiei microbuzului pe ruta nr. 1.
 2. Bozu – Centru – Moldova, Alexandru cel Bun 2 – Centru – 7.40

 3. Se stabileşte graficul circulaţiei microbuzului pe ruta nr. 2

Centrul – sect. Moldova: 6.50; 7.10; 7.50; 12.45; 13.45, 14.45, 15.45, 16.45; 17.45
Sec. Moldova – Centru: 7.00, 7.20, 8.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Centru – Albeni: str. Basarabia, Grădinilor, 27 August, Şt. cel Mare – 7.35, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

O nouă stradă în sectorul Moldova

Ţinînd cont de contribuţia dlui Rafael Haceaturean, Cetăţean de Onoarea al or.Ialoveni, la dezvoltarea sectorului Moldova, la cererea unui grup de cetăţeni din acest sector, consilierii au adoptat decizia de a atribui denumirea de strada Rafael Haceaturean de la strada Moldova, nr.24 pînă la intersecţie cu strada Cireşilor din sectorul Moldova oraşul Ialoveni

O troiţă în memoria lui Grigore Vieru

Uniunea Scriitorilor din RM va instala o troiţă pe traseul Chişinău – Hînceşti km-9, în preajma locului unde a avut loc accidentul rutier în urma căruia a decedat poetul Grigore Vieru.

A fost actualizat Planul Strategic de dezvoltare socio-economic al oraşului Ialoveni
În scopul identificării noilor acţiuni pentru perioada anilor 2013-2015, Consiliul orăşenesc Ialoveni a aprobat Planul Strategic reevaluat de dezvoltare socio-economic a oraşului Ialoveni.
Activităţile APL preconizate în perioada anilor 2013-2015:

 1. Actualizarea Planului Urbanistic General al or. Ialoveni.
 2. Lucrări de eficientizare energetică şi amenajare a teritoriului la grădiniţa de copii nr.1 „Andrieş?.
 3. Proiectarea, construcţia şi reconstrucţia sistemului de iluminat public (inclusiv pe baza energiei renovabile) pe străzile: Alexandru cel Bun, Grigore, Grădinilor, Chişinău, Vieru, Timisoara, Traian, Merilor, Nucarilor, Balcescu, Brasov, Braila, Constanta, Liviu Rebreanu, Izmail, Spartac, Aurel David, Hajdeu, Florilor, 27 August 1991, str-la27 August 1991, Valea Crucii,Chilia, Ion Creangă, Putna, V.Cupcea ,Victoria, Str-la Viilor, Vasile Lupu, George Cojbuc,Toma Ciorbă, cantemir, Gagarin, Matei Basarab, Bucovina, V. Alecsandri, Luceafărul din oraşul Ialoveni.
 4. Construcţia capitală a drumurilor Grădinilor, Valea Crucii şi 27 August 1991, Salcîmilor, Timişoara, A.Cristea, Luceafărul, P. Halippa, Putna, Livezilor.
 5. Reparaţia curentă a drumurilor în variantă albă şi a celor cu îmbrăcăminte asfaltică.
 6. Proiectarea şi construcţia sistemului de canalizare în sectoarele : Albeni, Huţuleuca şi Bozu
 7. Proiectarea şi construcţia staţiilor de pompare a apelor reziduale în sectoarele : Albeni, Huţuleuca şi Bozu.
 8. Instalarea băncilor (scaunelor) prin oraş şi construcţia terenurilor de joc pentru copii.
 9. Construcţia liniei de troleibuz spre mun.Chişinău.
 10. Construcţia trotuarului pe străzile: Alexandru cel Bun, Moldova, Ştefan cel Mare şi Gagarin.
 11. Construcţia stadionului la gimnaziul?Grigore Vieru?.
 12. Curăţirea canalelor de scurgere a apelor pluviale.
 13. Amenajarea cimitirului nou.
 14. Procurarea tehnicii de autosalubrizare în oraşul Ialoveni.
 15. Procurarea containerelor pentru gunoi menajer şi reamenajarea punctelor de colectare a gunoiului menajer.
 16. Amenajarea stadioanelor de sector în oraşul Ialoveni.
 17. Construcţia podului peste r. Işnovăţ.
 18. Construcţia puntei peste r.Işnovăţ.
 19. Amenajarea intrărilor în or. Ialoveni din direcţiile: Costeşti, Mileştii Mici şi Sociteni.
 20. Costrucţia apeductului pe str. Testemiţeanu.
 21. Redirecţionarea colectorului de canalizare sub presiune :str. Testemiţeanu, str. Grigore Vieru, str. Moldova, str. Al. cel Bun.
 22. Elaborarea şi tipărirea hărţii-pliant a oraşului Ialoveni.
 23. Proiectarea şi construcţia cazangeriei autonome la Şcoala de arte şi Biblioteca orăşănească.
 24. Înlocuirea cu ţăvi din polietilenă a ţevilor de apeduct în stare avariată.
 25. Renovarea ascensoarelor la blocurile cu nouă etaje (împreună cu locatarii).
 26. Lucrări de eficientizare energetică a sediului primăriei oraşului Ialoveni.
 27. Împădurirea sectoarelor cu pericol de alunecări.
 28. Curăţarea albiei rîului Işnovăţ şi a canalelor afluiente.
 29. Amenajarea centrului cultural-sportiv pe str. Gagarin.
 30. Amenajarea gunoiştei existente a oraşului Ialoveni.
 31. Reparaţia capitală a garajelor primăriei oraşului Ialoveni.
 32. Construcţia bazinului orăşănesc în Parteneriat Public Privat.
 33. Instalarea răstignirii la intrarea în oraş din direcţia s. Costeşti.
 34. Inastalarea microfaoanelor , camerilor video în sala de şedinţe a primăriei şi a monitorului extern în prejma Casei de cultură a or. Ialoveni.


Reguli de întreţinere a pisicilor şi cînilor de rasă

În scopul ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi cîinilor de rasă pe teritoriul oraşului Ialoveni şi întru îndeplinirea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.494 din 06.05.1998 “Cu privire la măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei?, precum şi regulile de întreţinere a cîinilor în localităţile Republicii Moldova (ordinul Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr.426 din 27.10.2000), Consiliul orăşenesc a aprobat decizia

Cu privire la aprobarea regulilor de întreţinere a pisicilor şi cînilor de rasă în or.Ialoveni şi luarea sub control a problemei animalelor fără supraveghere? (vezi rubrica Deciziile adoptate Decizia nr.01-24 din 19.02.2013 şi anexa la această decizi). Responsabilitatea pentru respectarea regulilor nominalizate revine persoanelor fizice şi juridice, posesorilor de animale, în cazul încălcării lor contravenienţii vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile art.157, 158 al Codului Contravenţional al RM.

04.03.2013Autor: Administrator
Pagina: 1 | 2