• 1 Title text 1
  Content text...
 • 2 Title text 2
  Content text...Content text...Content text...Content text...Content text
 • 3 Title text 2
  Content text...
 • 4 Title text 2
  Content text...
Orașul Ialoveni
Administrația Publică Locală
Avize, știri, evenimente
Galeria foto
Contacte
• Orașul Ialoveni
• Administraţia publică locală
• Consiliul orășenesc
• Informații utile


Avize, știri, evenimente
Ziua de 2 martie la Ialoveni
2 martie 2 martie 2 martie 2 martie 2 martie 2 martie

Ziua de 2 martie la Ialoveni a început cu un marş al memoriei şi un miting consacrat aniversării a 23 de ani de la începutul războiului de pe Nistru pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Din raionul Ialoveni la război au participat 1800 de persoane dintre care 7 persoane au rămas pe câmpul de luptă, 11 s-au întors invalizi de gradul I, II şi III, 28 de combatanţi au revenit răniţi. Cei care au luat cuvîntul la miting au menţionat faptul că acest război este o filă tragică în istoria ţării şi trebuie să păstrăm vie memoria și onoarea celor care și-au jertfit viața pentru idealurile noastre naționale.

02.03.2015Autor: Administrator
Volei – joc pentru toate vîrstele
Volei Volei Volei Volei Volei

Anual în luna februarie, la Ialoveni se desfăşoară competiţiile sportive „Cupa primarului” la volei. La ediţia din 2015 au participat 9 echipe din sectoarele oraşului: „Albeni”, „BTA-16”, „Cartea”, „Livada”, „Bozu-Huţuleuca”, SA ”Moldtelecom”, „Echipa vereanilor”, „Betania”. Competiţiile s-au desfăşurat în sala de sport a LT”Petre Ştefănucă” prin tragere la sorţi şi după principiul „fiecare cu fiecare”. În semifinală s-au calificat 4 echipe, iar jocurile finale au determinat învingătorii: pe primul loc s-a clasat echipa BTA-16, pe locul II – schipa „Albeni”, pe locul III – echipa SA”Moldtelecom”. Învingătorii au fost felicitaţi de către Veaceslav Cernat, viceprimarul or.Ialoveni, care le-a înmînat cupa, diplome şi premii băneşti.

28.02.2015Autor: Administrator
Tineri ialoveneni aplaudati la Braşov
Eco Eco Eco Eco

Elevi ai şcolii de Arte din Ialoveni împreună cu profesorul Veaceslav Cotorobai au participat la ediţia a V a Fectivalului internaţional pentru copii şi tineret „Steaua Carpaţilor” din Braşov, România. Festivalul a întrunit circa 1500 de participanţi din mai multe ţări. Ialoveneni au dat dovadă de un înalt profesionalism, revenind acasă cu rezultate frumoase. Astfel, Vasile Oancea (profesor Gh.Ungureanu) s-a învrednicit de menţiune de gradul I, Stelian Bîta (profesor V.Nicolăescu) a cucerit locul III, Nicoleta Cotorobai (profesoară L.Vîrlan) – locul II, iar Ionuţ Bîta (profesor Veaceslav Cotorobai) - locul I.

Felicitări din partea administraţiei publice locale a or.Ialoveni şi realizări frumoase în continuare!

28.02.2015Autor: Administrator
Concursul „Loghin Ţurcanu” la o nouă ediţie
Eco Eco Eco Eco

Odată la doi ani Administraţia Şcolii de Arte din Ialoveni organizează concursul republican a obiectelor muzical-teoretice „Loghin Ţurcanu”. La cea de-a 8 ediţie din acest an la concurs au participat 20 de copii din 13 raioane din republică. Concursul are drept scop stimularea elevilor şcolilor de arte în studierea obiectelor teoretice. Preşedintele juriului Pavel Gamurari şi colegii săi de la Academia de muzică,teatru şi arte plastice, au apreciat cunoştinţele tuturor participanţilor şi au determinat învingătorii. Premiul mare, oferit de nepotul lui Loghin Ţircanu, Pavel Ţurcanu, a fost înmînat reprezentatei din Ocniţa, locul I a fost conferit elevilor din Străşeni, locurile II şi III – celor din Ialoveni. Elevii şcolii de Arte Ialoveni au prezentat un recital de muzică instrumentală, iar în holulu instituţiei a fost vernisată o expoziţie de artă decorativă şi sculptură. Concursul s-a desfăşurat cu sprijinul Secţiei raionale de cultură, Primăriei oraşului Ialoveni.

27.02.2015Autor: Administrator
A V I Z

În ziua de 26 februarie 2015, ora 08.00-13.00, în incinta IMSP Centrul Medicilor de Familie Ialoveni, va fi organizată ZIUA DONĂRII DE SÎNGE.

Donator de sînge poate fi orice persoană fizică sănătoasă cu vîrsta între 18 şi 60 de ani.

Vă invităm să participaţi la „ZIUA DONATORULUI” Sîngele DVS va salva vieţi omeneşti.

Primăria oraşului Ialoveni

24.02.2015Autor: Administrator
ANUNŢ!
Eco

Redu, Refoloseşte, Reciclează!
Biblioteca Publică Orăşenească „Petre Ştefănucă” Ialoveni anunţă Concursul creaţiilor proprii din materiale reciclabile ”Salvarea Naturii – salvarea mea”.
Înscrierea în concurs şi predarea obiectelor se face la bibliotecă, str.Ştefan cel Mare nr.4.
Lucrările pot fi depuse în perioada 19 februarie – 5 marte 2015.
Vernisrea şi festivitatea de premiere a cîştigătorilor va avea loc la 12 martie curent.
Informaţii la telefonul 0268 21189
email: bibial@gmail.com

20.02.2015Autor: Administrator
Bugetul oraşului Ialoveni pentru anul 2015 a fost aprobat

La şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni din 12 februarie curent au fost examinate şi aprobate toate cele 33 chestiuni incluse în ordinea de zi a şedinţei. Important este că a fost aprobat în lectura a doua bugetul oraşului pentru anul în curs, cea ce permite o activitatea mai efectivă a administraţiei publice locale.

PRimaria PRimaria PRimaria PRimaria

Bugetul oraşului Ialoveni la capitolul venituri şi capitolul cheltuieli constitue 22 437 700 lei.Veniturile se constitue din impozitul funciar şi pe imobil, taxele locale, transferuri de la bugetul de stat, alte venituri. Principalele categorii de cheltuieli sunt amenajarea teritoriului, învăţămîntul preşcolar şi extraşcolar, cultură, artă, sport.

13.02.2015Autor: Administrator
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI
D I S P O Z I Ţ I E Nr. 17
din 31 ianuarie 2015

Cu privire la convocarea în şedinţă
ordinară a Consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1, 2, 5, 6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

DISPUN:

I. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul orăşenesc Ialoveni pentru data de 12 februarie 2015, ora 15.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului oraşului Ialoveni pe anul 2014.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
2. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua.
Raportor: Elena Palii, specialist.
3. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ialoveni şi alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist.
4. Darea de seamă „Cu privire la acumularea impozitelor”.
Raportor: Elena Condrea, specialist.
5. Darea de seamă a comisiei administrative.
Raportor: Mihai Răilean, specialist.
6. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor la licitaţie publică.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului.
7. Cu privire la stabilirea taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
Raportor: Sergiu Stog, arhitect-şef.
8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
9. Cu privire la numirea reprezentanţilor Consiliului orăşenesc în instanţele de judecată.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
10. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
11. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Primăriei oraşului Ialoveni.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
12. Cu privire la rectificarea bilanţei funciare.
Raportor: Nina Vîrlan, specialist.
13. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul II al anului 2015.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
14. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului orăşenesc.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
15. Cu privire la stabilirea programului de lucru în regim non-stop.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
16. Cu privire la acordarea scutirii la plata pentru studii la Şcoala de Arte din oraşul Ialoveni.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
17. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 06-16 din 06 decembrie 2013.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
18. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 06-17 din 06 decembrie 2013.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
19. Cu privire la premiere.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
20. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
21. Cu privire la aprobarea Normelor lunare şi persoanele care se folosesc de cartele pentru telefoanele mobile personale.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
22. Cu privire la transmiterea reţelelor de canalizare şi scurgere gravitaţională.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
23. Cu privire la organizarea anului ecologiei şi protecţiei mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
24. Cu privire la desfăşurarea Concursului orăşenesc anual: Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
25. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului orăşenesc nr. 01-06 din 14 februarie 2014.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
26. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
27. Cu privire la transmiterea în proprietate.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
28. Cu privire la organizarea lucrărilor publice.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
29. Cu privire la anularea proceselor-verbale ale licitaţiei de vînzare şi arendă din 08 iulie 2013.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
30. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii ale Primăriei oraşului Ialoveni.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
31. Cu privire la transmiterea în proprietate bustul lui Grigore Vieru.
Raportor: Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc.
32. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
33. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc, în cazul în care, preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei.

II. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare.

III. Dl Vasile Covaş, secretarul Consiliului orăşenesc Ialoveni, să asigure înştiinţarea consilierilor despre ordinea de zi, data, ora şi localul desfăşurării şedinţei.

Primar Gheorghe Caracuian

04.02.2015Autor: Administrator
„ECO: ÎNCEPE CU TINE”

Astfel se numeşte serviciul de educaţie ecologică a elevilor iniţiat de lucrătorii Bibliotecii publice orăşeneşti „Petre Ştefănucă” din oraşul Ialoveni. Scopul principal al serviciului este conştientizarea şi informarea elevilor privind starea mediului înconjurător şi implicarea tinerii generaţii în acţiuni pentru un mediu curat şi sănătos, schimbarea modului de gîndire ecologico-sanitară a membrilor comunităţii. Proiectul este o continuitate a acţiunilor ecologice lansate de administraţia publică locală în anul trecut, care îşi vor găsi continuitate şi în anul curent.

Prima activitatea în cadrul serviciului de educaţie ecologică a fost trainingul „Omul - parte integrată a mediului, imortanţa reciclării pentru o comunitate sănătoasă”. Au participat elevii instituţiilor de învăţămînt, profesori, bibliotecari, reprezentanţii APL şi ai Inspectoratului Ecologic raional.

ECO ECO ECO ECO ECO
04.02.2015Autor: Administrator
BRADUL DE SĂRBĂTOREA A FOST INAUGURAT

În seara zilei de 24 decembrie, în Piaţa Unirii din centrul oraşului Ialoveni, a fost inaugurat bradul sărbătorilor de iarnă. La activitate au participat locuitorii oraşului, cei mai activi fiind copiii. Ei l-au invitat la sărbătaore şi pe Moş Crăciun, care a sosit împreună cu două Crăciuniţe. Moşul a ascultat prezentările copiilor, bucurînd-ui cu cadouri. Dl.Veaceslav Cernat, viceprimar al or.Ialoveni, a felicitat ialovenenii cu frumoasele sărbători de iarnă, doridu-le ca anul care vine să aducă în fiecare familie, în localitate şi în întreaga ţară numai bine, sănătate, pace şi realizări frumoase. După numerotarea inversă de la 10 la 1, bradul şi-a aprins luminiţele, iar cerul a fost luminat de un foc de artificii. A urmat un concert prezentat de anasmblul etno-folcloric „Ialoveneanca”, ansamblul „Porumbiţa”, elevii şcolii de Arte, ş.a.

Bradul din Piaţa Unirii, pregătit de sărbători de către muncitorii serviciului de salubrizare şi amenajare a Primăriei Ialoveni, va bucura locuitorii oraşului pînă la finele sărbătorilor de iarnă pe stil vechi.

28.12.2014Autor: Administrator
INFORMATIE

La şedinţa Consiliului orăşenesc din 12 decembrie curent, condusă de consilierul Igor Cernat, au fost adoptate decizii pe care le găsiţi pe pagina web a Primăriei Ialoveni www.ialoveni.md , decizii adoptate.

Consilierii au examinatşi au adoptat decizii privind: mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pentru 9 luni ale anului 2014; rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare; aprobarea taxelor locale pentru anul 2015; stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2015; aprobarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2015; aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în prima lectură; Cu privire la privatizarea loturilor pomicole;ş.a.

Decizia privind adoptat bugetul oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua n-a fost adoptată, deoarece Fracţiunea PL şi PLDM şi-au exprimat dezacordul faţă de aprobarea bugetului or. Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua.

23.12.2014Autor: Administrator
A d r e s a r e

Prin prezenta, Colectivul Primăriei orașului Ialoveni face apel către toate Instituțiile Publice ale Administrației Publice Locale și organizațiile din oraș, agenților economici de pe teritoriul raionului și oamenilor de bună credință din or.Ialoveni pentru a-i acorda un ajutor financiar dlui Vasile Covas, secretarul Consiliului orășenesc Ialoveni.

Astfel în urma unei îndelungate suferințe cauzate de diabet și la îndrumarea medicilor Spitalului Clinic Republican, dl Vasile Covaș a efectuat un tratament în Statele Unite ale Americii, unde a suportat trei intervenții chirurgicale.În urma acestor intervenții i-a fost amputat piciorul stîng. Din păcate, datorită complexității acestor intervenții, costul lor a fost acoperit doar parțial de bolnav și asigurarea medicală din SUA.

Diferența pe care trebuie să o achite dl Vasile Covaș constituie suma de 130.000$, sumă imposibil de adunat pentru un funcționar public care mai are 7 luni pînă la pensionare.

Astfel că ne adresăm cu rugămintea să ne ajutați să-l ajutăm pe colegul nostru, doar împreună vom putea și vom reuși să-l ajutăm.

În acest scop au fost deschise conturi bancare în lei:
Vasile Covaș
Cod personal 0980912446153
Cont 22591553419
BC Moldova Agroindbank SA
Filiala Ialoveni
Codul Băncii AGRNMD2X797

Telefoane de contact:
Tel: 0(268) 22484
Fax: 0(268) 22484

Vă mulțumim respectuos

27.10.2014Autor: Administrator
D I S P O Z I Ţ I E Nr. 198
din 04 decembrie 2014

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1, 3, 5, 6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

DISPUN:
I. Se convoacă repetat şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru data de 12 decembrie 2014, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pe 9 luni ale anului 2014.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
2. Cu privire la rectificarea bugetului orașului și alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist.
3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
4. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar pentru anul 2015.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.
5. Cu privire la aprobarea taxelor pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.
6. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în prima lectură.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
7. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua.
Raportor: Elena Palii, specialist.
8. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
Raportor: Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc.
9. Cu privire la schimbarea destinației construcției.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
10. Cu privire la aprobarea normelor de consum de benzină.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
11. Cu privire la schimbarea terenurilor.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
12. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice de vînzare a bunurilor imobile din 03 noiembrie 2014.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
13. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
14. Cu privire la anularea deciziei.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
15. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărășirea Pomicolă ”Constructorul 101”, din or.Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
16. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărășirea Pomicolă ”Mirositor”, din or.Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
17. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărășirea Pomicolă ”Lainer”, din or.Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.
18. Cu privire la scutirea de impozitul funciar.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.
19. Cu privire la scutirea de impozitul funciar.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.
20. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orășenesc pentru trimestrul I al anului 2015.
21. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la decizia Consiliului orășenesc Ialoveni nr.02-20 din 29 iulie 2011.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
22. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei.

II. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare.
III. Dl Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc Ialoveni, va asigura înştiinţarea consilierilor despre ordinea de zi, data, ora şi localul desfăşurării şedinţei.

Viceprimar                     Veaceslav Cernat

26.10.2014Autor: Administrator
Încă un pas în modernizarea oraşului Ialoveni.

Deşeurile menagere din sectorul locativ vor fi evacuate mai operativ şi mai calitativ datorită unei autospeciale pentru colectarea deşeurilor menagere cu capacitatea de 16 metri cubi. Acesată maşină performantă a fost procurată graţiei unui grant de la Eondul Ecologic Naţional, care a alocat 2 mln 110 mii lei, Consiliului raional Ialoveni, care a alocat 200 mii lei şi 631 mii lei au fost alocaţi din bugetul local. Deasemenea au fost procurate 100 containere mari cu capacitatea de 1,1, m.c. şi 1000 containere mici cu capacitatea de 0,24 m.c. Maşina ridică automat containerele amplasate pe platforma de acumulare şi le descarcă în caroseria sa.

Regretabil este faptul, că unii cetăţeni aruncă deşeurile pe jos, deşi containerele sunt goale şi muncitorii de la salubrizare sunt nevoiţi să le adune manual (în foto – str.Alexandru cel Bun 2). Cît de curat va fi în preajma blocurilor depinde de atitudinea locatarilor.

Următoarea etapă în colectarea deşeurilor este acumularea lor selectivă, dar pentru aceasta sunt necesare mai multe containere şi informarea cetăţenilor.

30.11.2014Autor: Administrator
INFORMAŢIE

Şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni n-a avut loc, examinarea chestiunelor importante pentru localitate se amînă.

Pentru data de 20 noiembrie curent, la ora 16.00, a fost planificată şedinţa Consiliului orăşenesc Ialoveni, ordinea de a căreia includea chestiuni foarte importante pentru oraş şi locuitorii lui, anume: examinarea bugetul oraşului pe anul 2015, aprobarea taxelor locale, stabilirea cotelor pentru impozitul funciar şi pe bunurile imobile, alocarea mijloacelor financiare pentru lucrările de reparaţie a drumurilor, pentru petriş, pentru renovarea iluminării stradale, pentru ascensoarele din blocul locativ din str.Alexandru cel Bun 5/1 ş.a. chestiuni importante.

În prealabil consilierii au participat la şedinţele comisiilor de specialitatea şi au examinat toate materialele prezentate, dînd aviz pozitiv la majoritatea dintre ele. Trebuia doar cîteva ore de şedinţă ca să fie adoptate deciziile respective.

Dar n-a fost să fie, deoarece la şedinţă s-au prezentat doar 10 din 23 de consilieri, anume: 6 din partea PCRM, 2 din partea PDM şi 2 consilieri independenţi, şedinţa fiind nedeliberativă.

Consilierii din partidele PDLM şi PL au informat că nu vor fi prezenţi la şedinţa Consiliului, deoarece sunt implicaţi în campania electorală.

Cînd va fi următoarea şedinţă deocomdată nu se cunoaşte, astfel examinarea chestiunelor importante se amînă.

20 noiembrie 2014.

21.11.2014Autor: Administrator
D I S P O Z I Ţ I E Nr. 183
din 12 noiembrie 2014

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (1, 3, 5, 6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

DISPUN:

I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Ialoveni pentru data de 20 noiembrie 2014, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pe 9 luni ale anului 2014.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

2. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist.

3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

4.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar pentru anul 2015.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

5. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în prima lectură.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

6. Cu privire la aprobarea taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2015.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

7. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ialoveni pentru anul 2015 în lectura a doua.
Raportor: Elena Palii, specialist.

8. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.
Raportor: Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc.

9. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

10. Cu privire la aprobarea normelor de consum de benzină.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

11. Cu privire la schimbarea terenurilor.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

12. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei publice de vînzare a bunurilor imobile din 03 noiembrie 2014.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

13. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

14. Cu privire la anularea deciziei.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

15. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Constructorul 101”, din or. Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

16. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Mirositor”, din or. Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

17. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe Întovărăşirea Pomicolă ”Lainer”, din or. Ialoveni.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

18. Cu privire la scutirea de impozitul funciar.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

19. Cu privire la scutirea de la plata impozitului.
Raportor: Elena Condrea, specialist în problemele perceperii fiscale.

20. Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.
Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.

21. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
Raportor: Preşedintele şedinţei.

II. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului prin afişare.

III. Dl Valentin Bogos, secretar interimar al Consiliului orăşenesc Ialoveni, va asigura înştiinţarea consilierilor despre ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

Primar               Gheorghe Caracuian

12.11.2014Autor: Administrator
Servicii mai bune în Ialoveni cu suportul USAID

Anul 2014 a fost declarat la Ialoveni anul ecologiei şi protecţiei mediului, acţiunea avînd ca scop îmbunătăţirea stării sanitare a localităţii, amenajărea spaţiilor verzi şi surselor de apă potabilă, îmbunătăţirea serviciilor publice.

La aceasta vor contribui şi cele 1500 containere pentru deşeuri menagere donate localităţii de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi destinate sectorului particular. În ziua de 11 noiembrie a avut loc ceremonia de transmitere a containerilor oraşului Ialoveni de către dl Scott Johnson, directorul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Publice locale (LGSP) Domnia sa a menţionat că Ialoveni, ca şi alte oraşe din Moldova, se confruntă cu provocări legate de gestionarea deşeurilor şi containerele donate vor contribui la îmbunătăţirea calităţii deservirii în comunitate prin sporirea acesului cetăţenilor la serviciile de salubrizare.

Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, în numele cetăţenilor a mulţumit poporului american pentru această contribuţie considerabilă şi necesară localităţii, menţionînd că aceste 1500 de containere şi cele circa 1000 de containere alocate localităţii de către Fondul Ecologic Naţional vor asigura în proporţie de 80% sectorul particular. Containerele sunt donate ialovenenilor gratis după ce ei încheie contracte cu ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”. La eveniment au participat dl.Alexandru Pelivan, vicedirector al Proiectului LGSP, Lilian Popescu, preşedintele raionului, locuitorii oraşului.

12.11.2014Autor: Administrator
IALOVENI LA 578-a ANIVERSARE

Primăria oraşului Ialoveni
VĂ INVITĂ
pe data de 27 octombrie 2014, în Piaţa Unirii,
la sărbătoarea Hramului oraşului Ialoveni

07.00-12.00 – Serviciul divin la Biserica “Sfânta Cuvioasa Parascheva”.

12.00-15.00 – Program artistic prezentat de colectivele grădiniţelor de copii “Andrieş”,“Lăstărel”, “Licurici”.

15.00-18.00 – Evoluează ansamblul de dans “Enigma”, orchestra “Porumbiţa”, ansamblul etnofolcloric “Ialoveneanca”, fanfara oraşului Ialoveni, Studioul de dans „ArtFactory”.

18.00 – 24.00 – Hora de sărbătoare, cu participarea artiştilor: Olga Ciolacu, Doiniţa Gherman, Diana Onofrei, Igor Cuciuc, CorinaŢepeş , Costi Burlacu, Ionel Istrati, Formaţia „ Catharsis”

22.00 – FOC DE ARTIFICII

VĂ AŞTEAPTĂ: „Trenuţul vesel”, plimbări cu faetonul, jocuri distractive, loterie, diverse gustări din bucătăria moldovenească şi un păhărel de tulburel.

image
20.10.2014Autor: Administrator
A V I Z

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2, 3, 5, 6) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, dl Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni, a emis dispoziţia nr. 151 din 18 septembrie 2014, privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului orăşenesc, pentru data de 29 septembrie 2014. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni, cu începere de la orele 16:00.

În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:

1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ialoveni şi alocare mijloacelor financiare.
Raportor: Elena Palii, specialist pentru planificare.

2. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.
Raportor: Galina Caracuian, contabil-şef.

3. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei.
Raportor: Sergiu Stog, arhitect-şef.

4. Cu privire la aprobarea plăţii părinteşti la Şcoala de Arte.
Raportor: Gheorghe Caracuian, primar.

5. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru anul de învăţămînt 2014 - 2015.
Raportor: Elena Palii, specialist pentru planificare.

6. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orăşenesc pentru trimestrul IV al anului 2014.
Raportor: Valentin Bogos, secretar interimar.

7. Cu privire la transmiterea în proprietate.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

8. Cu privire la includerea în lista terenurilor pasibile de privatizare şi scoaterea lor la licitaţie.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

9. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimar.

Autor: Administrator
ZIUA INDEPENDENTEI LA IALOVENI
27.08.2014Autor: Administrator
Programul activităților dedicate Sărbătorilor Naționale

Consiliul raional în colaborare cu Primăria or. Ialoveni şi Secţia Cultură, va organiza, cu prilejul Sărbătorilor Naţionale, Ziua Indpendenţei (27 august) şi Limba Noastră (31 august) un şir de acţiuni / manifestări culturale, programul cărora este descris mai jos:

27 august, „Ziua Independenței"

9:00 – Miting închinat Zilei Independenței (or. Ialoveni, în fața Monumentului Eroilor)
9:30 – Program artistic în scuarul Casei Raionale de Cultură
10:30 – Concurs raional la dans sportiv „Cupa Independenței", în incinta Casei Raionale de Cultură

28 august

15:00 – Sărbătoarea meșterilor populari „La poalele Țiglei", satul Văsieni, ograda Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu"

29 august

18:00 – Conferința științifică închinată celor 300 de ani de la martirizarea Sfinților Brâncoveni, Casa de Cultură Costești 31 august, Sărbătoarea Națională „Limba noastră cea română”

10:30 – Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția IV – a, dedicat poetului Dumitru Matcovschi și anului integrării în Uniunea Europeană, incinta Casei Raionale de Cultură În program: expoziții de carte, expoziție de pictură, expoziție de artizanat, de carte, program artistic.

25.08.2014Autor: Administrator
BIROUL COMUN DE INFORMAŢII ŞI SERVICII IALOVENI

În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 661 din 30 august 2013 "Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii şi în scopul eficientizării mecanismului de prestare a serviciilor publice, către populaţie, creşterii accesului populaţiei la informaţii, prin dispoziţia preşedintelui raionului, numărul 55-g din 19 martie 2014, a fost constituit Grupul de lucru responsabil de planificarea, organizarea şi evaluarea activităţilor Biroului Comun de Informaţii şi Servicii Ialoveni.

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 02/11 din 5 iunie 2014, Biroul va funcţiona la nivel de Consiliu raional, prin reunirea într-un singur loc a reprezentanţilor prestatori de Servicii Publice (Consiliul raional Ialoveni, etaj.II, Sala de Protocol), în fiecare zi de joi, în intervalul orelor 9.00-12.00 .

Vă recomandăm, tuturor celor interesaţi, să consultaţi problema DVS cu specialiştii/membrii Grupului de Lucru, din cadrul Biroului, apelînd, de luni pînă vineri, ora 9-16.00, numerele de telefon, de mai jos.

Ulterior, după consultaţiile telefonice, în fiecare zi de joi, în incinta Consiliului raional (etaj.II, Sala de Protocol / Sala Mare), în intervalul orelor 9.00-12.00, sunteţi aşteptaţi la audienţă .

De asemenea, în activitatea Biroului, vor fi efectuate şi deplasări în teritoriul localităţilor raionului, pentru soluţionarea solicitărilor / problemelor existente, atît de la cetăţeni cît şi celor de ordin organizatorico-juridice, soluţionarea cărora va facilita prestarea unor servicii publice mai calitative către cetăţeni .

30.06.2014Autor: Administrator
A V I Z

Prin dispoziţia nr.86 din 26 iunie 2014, a dlui Gheorghe Caracuian, primarul oraşului Ialoveni, în temeiul art. 16 alin. (2.3.5.6), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, pentru data de 04 iulie 2014, ora 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ialoveni se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Ialoveni cu următoarea ordine de zi:

 • I. 1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului şi alocarea mijloacelor financiare.
  Raportor: Elena Palii, specialist.
 • 2. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare şi îmbunătăţire a activităţii ÎMGLCIaloveni.
  Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
 • 3. Cu privire la transmiterea în proprietate.
  Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
 • 4. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
  Raportor: Veaceslav Cernat, viceprimarul oraşului Ialoveni.
 • 5. Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar.
  Raportor: Gheorghe Caracuian, Primarul oraşului Ialoveni.
 • 6. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.
30.06.2014Autor: Administrator
Spre atentia locuitorilor orasului Ialoveni!

Vă propunem spre informare Programului Local de Eficienţă Energetică pentru consumatorii primăriei Ialoveni, document ce fost elaborat cu suportul proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) în parteneriat cu Encon Services International LLC. Link Program.

24.05.2014Autor: Administrator
Ialoveni, 9 mai 2014

PACE! Este cuvîntul care a dominat la mitingul consacrat celor 69 de ani de la sfîrşitului războiului al doilea mondial, desfăşurat la Complexul memorial din Ialoveni. Fără pace viaţa nu poate domina, triumfa şi bucura. La pace cheamă şi numele ialovenenilor, înscrise pe placa de granit, cei care nu s-au întors de la răboi în satul natal. Pacea este cea ce ne dorim astăzi pentru noi şi viitorul copiilor noştri.

01.05.2014Autor: Administrator
Ialoveni - mai aproape de Europa

La Ialoveni liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană a fost consemnată printr-un concert organizat de Consiliul raional şi Primăria Ialoveni în Piaţa Unirii din oraş. Au evoluat colectivele artistice “Milenium”, ”Enigma”, “Porumbiţa”, “Ialoveneanca”. A fost organizat şi un concurs de întrebări ce ţin de istoria formării şi activităţii Uniunii Europenii, premiile fiind un dprapel al Uniunii Europene.

01.05.2014Autor: Administrator
STIRI PE SCURT

Pe harta oraşului a apărut încă o stradă.

Strada „IAŞI” este o stradă nouă din cartierul Modova al oraşului Ialoveni. Ea este amplasată de la strada Timişoara pînă la strada Alexandru Cristea, intersectîndu-se cu strada Moldova. Decizia privind denumirea străzii a fost adoptată la sedinţa Consilioului orăşenesc Ialoveni din 14 aprilie curent.

* * *

Se anunţă un concurs orăşenesc!

În contextul acţiunii Anul ecologiei şi protecţiei mediului pe teritoriul oraşului Ialoveni”, Consiliul orăşenesc a adoptate decizia nr.02-16 din 04 aprilie 2014 „Cu privire la desfăşurarea Concursului orăşenesc anual „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”. Acest concurs se va desfăşura în baza unui Regulament care determină condiţiile de participare, modalitatea desfăşurării concursului, mărimea premiilor băneşti şi cheltuirea lor.

La concurs poate participa orice grup de locuitori reprezentat printr-un lider, agenţi economici, organizaţii, instituţii.

Condiţiile de participare sunt:

 • 1. Primăria or. Ialoveni va contribui la organizarea şi paşaportizarea surselor de apă potabilă.
 • 2. Pentru participare la etapa concursului pentru fîntînă/izvor vor fi prezentate:
  - copiile paşapoartelor.
  - fotografiile surselor de apă (pînă şi după amenajare) din faţă şi din părţile laterale, precum şi imaginea în perspectivă pentru a determina amenajarea zonei de protecţie.
 • 3. Pentru participare la concurs sursele de apă obligatoriu trebuie să fie dotate cu elemente constructive: acoperiş, gard, capac protector, suport pentru căldare, căile de acces. O atenţie deosebită va fi acordată prezenţei elementelor de cultură naţională şi surselor de apă nou construite.
 • 4. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului orăşenesc „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor” va determina străzile, curţile blocurilor locative, instituţiile de învăţămînt, sursele de apă potabilă învingătoare a concursului în termen pînă la data de 01 iulie anual.
 • 5. Determinarea învingătorilor se va efectua în modul următor:
  - fiecare indiciu va fi apreciat de la 0 la 10 puncte, în perioada 20-30 iunie anual;
  - participanţii la concurs vor fi plasaţi pe locuri conform punctajului maxim acumulat.
 • 6. Premiile băneşti decernate învingătorilor vor fi îndreptate la amenajarea şi întreţinerea străzilor, curţilor, instituţiilor ce vor fi declarate învingătoare. Premiile băneşti cîştigate de proprietarii fîntînilor vor fi decernate în numerar.

Premiile băneşti se stabilesc după cum urmează:

1. Pentru cea mai amenajată curte a blocurilor locative: Locul I – 5000 lei
Locul II – 3000 lei
Locul III – 2000 lei
2. Pentru cea mai amenajată stradă din cartierele oraşului: Locul I – 4000 lei
Locul II – 2000 lei
Locul III – 1000 lei
3. Pentru cea mai amenajată instituţie şcolară: Locul I – 5000 lei
Locul II – 4000 lei
Locul III – 3000 lei
4. Pentru cea mai amenajată grădiniţă: Locul I – 3000 lei
Locul II – 2000 lei
Locul III – 1000 lei
5. Pentru cea mai amenajată fîntînă/izvor: Locul I – 2000 lei
Locul II – 1000 lei
Locul III – 500 lei

Indicii de aplicare
a învingătorilor la Concursul orăşenesc „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”.

Nr. d/o Denumirea indicelui Puncte
1. Salubrizarea (stradă, curte, bloc, instituţie etc.).
2. Înverzirea teritoriului.
3. Amenajarea teritoriului.
4. Întreţinerea teritoriului.
5. Lichidarea gunoiştelor şi evacuarea lor.
6. Suprafaţa teritoriului amenajat, salubrizat, înverzit.
7. Starea scărilor din blocurile cu multe nivele, întreţinerea acestora.
8. Funcţionarea ascensoarelor.
9. Iluminarea scărilor.
10. Iluminarea teritoriului adiacent.
11. Starea trotuarelor, întreţinerea acestora.
12. Amenajarea locurilor publice şi locurilor de joacă.
13. Starea drumurilor comunitare, întreţinerea acestora.
14. Implimentarea acţiunilor prevăzute în Programele locale de securitate ecologică şi de valorificare a deşeurilor.
15. Contribuţia la implimentarea proiectelor de securitate ecologică.

Indicii de aplicare
la sursele de apă potabilă pentru aprecierea învingătorilor la Concursul orăşenesc „Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”.

Nr. d/o Denumirea indicelui Puncte
1. Aspectul general al sursei de apă.
2. Amenajarea estetică şi a elementelor atribuite acestea.
3. Clorarea sursei de apă.
4. Respectarea şi amenajarea zonei de protecţie.

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA CONCURS!

* * *

Au fost stabilite locurile de parcare ale unităţilor de transport de tip taxi şi a unităţilor de transport mărfuri

La şedinţa din 04 aprilie curent consilierii locali au adoptat decizia nr.02-29 „Cu privire la stabilirea locurilor de parcare” care stipulează următoarele:

1. Se stabilesc locurile de parcare (staţionare) a unităţilor de transport de tip taxi ce activează în baza autorizaţiei de prestări servicii:
a) str. Alexandru cel Bun 55;
b) str. Alexandru cel Bun 33;
c) str. Alexandru cel Bun 5.

2. Se stabilesc locurile de parcare (staţionare) a unităţilor de transport mărfuri ce activează în baza autorizaţiei de prestări servicii:
a) str. Testemiţeanu 3;
b) str. Grigore Vieru 28;
c) str. Alexandru cel Bun 10

Staţionarea acestor unităţi de transport în alte locuri decît cele stabilite va duce la sancţionarea proprietarilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

17.04.2014Autor: Administrator
Pagina: 1 | 2 | 3